Vil du delta i et forskningsprosjekt om klima?

Familie på sykkeltur. Foto.
Naturvernforbundet og NTNU søker deltakere til et forskningsprosjekt om norske husholdningers klimafotavtrykk.

Gruppeintervjuer:

Trondheim, onsdag 21. oktober 2015 kl. 17.30–20.00
Sted: Psykologisk institutt, NTNU Dragvoll, Bygg 12, nivå 4
17.30–18.00: Enkel matservering, registrering og utlevering av samtykkeskjema.
18.00–20.00: Gruppeintervju (kan avsluttes før)

Verdal, torsdag 22. oktober 2015 kl. 16.30–19.00
Sted: Verdal bibliotek
16.30–17.00: Enkel matservering, registrering og utlevering av samtykkeskjema.
17.00–19.00: Gruppeintervju (kan avsluttes før)

Påmelding på e-post til kr@naturvernforbundet.no

Ved påmelding sender du kort informasjon om hvorfor du vil være med i prosjektet, eventuelle matallergier, bostedskommune, alder, kjønn, sivil- og yrkesstatus, husholdets størrelse og hvorvidt du eier eller leier bolig.

Informasjonen skal ikke kobles sammen på en måte som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner.

Naturvernforbundet og NTNU samarbeider om et unikt forskningsprosjekt som skal kartlegge potensialet for å redusere klimagassutslipp i norske husholdninger. Vi skal intervjue grupper av mennesker i Trøndelag, Nordland og på Østlandet. Det er fortsatt ledige plasser for deg eller noen du kjenner!

Forskningsprosjektet heter Folkets klimaforskning, og er støttet av Norges forskningsråd. Gjennom prosjektet skal vi foreta en teknisk beregning av norske husholdningers klimafotavtrykk. Dette innebærer den totale mengden klimagassutslipp som kommer fra aktiviteter som transport, bolig, mat og ferie. Mengden klimagassutslipp regnes om til CO2, og derfor kalles det også karbonfotavtrykk.

Spørreundersøkelser og gruppeintervju

Vi skal dessuten kartlegge hvor villige norske husholdninger er til å redusere klimagassutslipp gjennom to spørreundersøkelser og gruppeintervjuer. Gjennom den ene spørreundersøkelsen, som alt er gjennomført, har vi kartlagt hva et representativt utvalg tror er de aktivitetene som bidrar mest til klimagassutslipp, og hvilke klimatiltak personene er mest villige til å gjennomføre.

Den andre spørreundersøkelsen skal gi oss informasjon om hvilke klimatiltak som har størst effekt. Vi skal se om dette påvirker hvilke klimatiltak personer er mest villige til å gjennomføre.

Gruppeintervjuene vil gi oss mer informasjon om hva folk opplever som et hinder for gjennomføringen av tiltak, og hvordan vi kan fjerne disse hindringene.

Bidra med viktig innsikt

Vi leter nå etter deltakere til gruppeintervjuene som vi skal gjennomføre i Trondheim og Verdal 21. og 22. oktober 2015. Vi ønsker å intervjue grupper med deltakere i ulike livssituasjoner. Vi ønsker å få en større forståelse for hvilke verdier og normer som er knyttet til aktiviteter som fører til klimagassutslipp, og på hvilken måte aktivitetene påvirkes av ytre rammer. Ikke minst ønsker vi å diskutere på hvilken måte man kan fjerne hindringer for gjennomføring av tiltak.

Ved å være med på studien kan du gi viktig innsikt i hva som må til for at norske husholdninger skal redusere sitt klimagassutslipp. Dette gjør at Naturvernforbundet og andre som jobber med liknende problemstillinger, kan tilpasse aktivitetene og informasjon slik at det gjør det enklere for folk å redusere sine klimagassutslipp.

Krav for deltakelse

Vi starter med enkel matservering og registrering en halvtime før intervjuet starter. Selve gruppeintervjuet vil vare fra 1,5–2 timer. Gruppeintervjuet blir ledet av en intervjuer fra Naturvernforbundet. Prosjektkoordinator i Naturvernforbundet vil være tilstede for å svare på spørsmål. Intervjuguiden er utarbeidet i samarbeid med forskere ved Psykologisk institutt ved NTNU. Den skal bidra til en god og åpen diskusjon.

Kriterier for deltakelse:

  • Deltakerne må være over 18 år og bosatt i nærheten av stedet gruppeintervjuet avholdes.
  • Vi ønsker en variert gruppe med deltakere av ulik alder, kjønn og bakgrunn.
  • Deltakerne må undertegne samtykkeerklæring. Her gis det informasjon om studien, hvordan dataene behandles og din mulighet for å trekke deg når du måtte ønske det.
Share

Publisert under: