Vi deltar i nytt Senter for næringsrettet innovasjon

Fabrikk. Foto.
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse deltar i ett av 17 nye Sentre for næringsrettet innovasjon. Foto: Billy Wilson

Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse spiller en helt sentral rolle i ett av de 17 nye Sentrene for næringsrettet innovasjon (SFI) som ble innvilget fredag 21. november 2015.

Målet med ordningen er å styrke innovasjonsevnen i det norske næringslivet. Totalt blir bevilgningen fra Norges forskningsråd (NFR) på 1,6 milliarder fordelt over de neste åtte årene, noe som totalt utløser forskning i næringslivet for over tre milliarder kroner. Målet er at norsk næringsliv skal bli blant de mest innovative i Europa.

Dette er det mest langsiktige virkemiddelet NFR har, ved at bevilgningsperioden er på totalt åtte år. I alt er 57 søknader blitt behandlet, hvorav 17 ble innvilget. NTNU er deltaker i 14 av de 17 sentrene som har fått bevilgning.

Videreutvikle norsk industri

Senteret som Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse deltar i, heter Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products (SMART). Senteret har en ambisiøs målsetning om å bidra gjennom næringsrettet forskning for å videreutvikle norsk vareproduserende industri i fremtiden. Denne utviklingen skal foregå langs tre spor:

Forskning på vareproduksjon

Viktige forskningstema for oss er nye arbeids- og organisasjonsformer i fremtidens automatiserte vareproduksjon, der teamarbeid, tett integrasjon mellom produksjon, utvikling og vedlikeholdhold står sentralt, sammen med evne til innovasjon og entreprenørskap.

Dette er viktige prosesser innad i hver bedrift, men ikke minst i et samspill mellom bedrifter i klynger av industrisamfunn, eksempelvis på Raufoss, Kongsberg og Sunnmøre. Disse lokalsamfunnene har til felles at de har oppnådd tett integrasjon mellom industri og skole, kommuner og lokale forskningsinstitusjoner og høgskoler.

Vertsinstitusjon for SFI-en er Sintef Raufoss Manufacturing, som er Sintefs enhet for forskning innenfor vareproduksjon. NTNU er representert med tre fakultetet, og Høgskolen i Gjøvik er en integrert del av forskningskonsortiet. Jeg har fått rollen som forskningsleder av SFI-en.

Bedriftspartnerne omfatter bedrifter innen en rekke bransjer som bilindustri, skipsindustri, og møbelindustri: Benteler Aluminium Systems, Brødrene AA, Ekornes, GKN Aerospace, Hexagon Composites, Kongsberg Automotive, Nammo, Plasto, Raufoss Technology, Rolls-Royce Marien, Kleven Maritime, Hadelandsprodukter og Plastal.

Omfattende forskningsaktivitet

Senteret har som mål å produsere over 100 journalartikler, 16 populærvitenskapelige artikler, arrangere minst to internasjonale konferanser og en tverrfaglig bok på området. Forskningen er tenkt å være disiplinær, samtidig som tematikken er tverrfaglig. Det er budsjettert med 14 ph.d.-stillinger og fire postdoc-stillinger fordelt på fakultetene som deltar.

Share

Publisert under: