Vår samtids kulturelle logikk

Menneskemengde på Times Square, New York. De ser opp mot noe vi ikke vet hva er. Foto i svart/hvitt.
Gjennom CUFF-prosjektet forskes det på moderne, hverdagslige fenomener som måling, kvantifisering og statistikk, relasjoner i arbeidsliv og det offentlige rom, og verdier knyttet til abstrakte begreper som omdømme, emosjon og kunnskap. Foto: Gullherme Nicholas

CUFF

«The Cultural Logic of Facts and Figures» er finansiert av Norges Forskningsråds program «Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger» (SAMKUL).

Du kan lese mer om forskningen på prosjektets nettside:

http://www.ntnu.edu/sosant/cuff

Forskningsprosjektet «The Cultural Logic of Facts and Figures» (CUFF) samler et internasjonalt team av fremstående samfunnsforskere rundt grunnleggende forhold ved vår samtid.

Gjennom å sette søkelyset på moderne, hverdagslige fenomener som måling, kvantifisering og statistikk, relasjoner i arbeidsliv og det offentlige rom, og verdier knyttet til abstrakte begreper som omdømme, emosjon og kunnskap, viser de hvordan den moderne «kulturelle infrastrukturen» får en selvstendig og betvingende «logikk» som både former vår samtid og vår forståelse av den.

Viktigste forskningsprosjekt

Dette prosjektet, som er ledet av professor (nå emeritus) Tord Larsen ved Sosialantropologisk institutt, NTNU, arrangerer i disse dager sin sluttkonferanse her i Trondheim.

CUFF har i prosjektperioden (2013-15) vært instituttets viktigste forskningsprosjekt.

Til sammen 17 forskere fra sju land har bidratt med forskning og publikasjoner som utforsker temaer som ikke bare er formet av de kulturelle sammenhengene de har oppstått i (for eksempel kategorisering av «sinnssyke» i norske mentalsykehus ved forrige århundreskifte), men som også gjør noe med kulturen de opererer i (for eksempel kommodifisering av «omdømme»).

Stimulere til refleksjon

Prosjektet er en utmerket representant for de ambisjoner vi som sosialantropologisk disiplinmiljø ved det nye NTNU kan bidra til det nye universitetets «merverdi» ved at samfunnsvitenskapene får en sentral rolle, også i de profesjonsrettede studieprogrammene.

En av våre viktige oppgaver er å stimulere for eksempel sivilingeniørstudentene til å reflektere kritisk over sin fremtidige praksis som utøvere av teknologisk kunnskap:

Teknologi er ikke bare kulturelt betinget, den er også en viktig del av vårt kulturelle landskap som gir oss mening i tilværelsen.

Gjennom prosjekter som dette er vi med på å diagnostisere vår egen samtid – vår samtids «kulturelle logikk».

Share

Publisert under: