Utdanning for bærekraftig oljeutvinning i Afrika

Sjiraff ved Lake Albert, Uganda. Foto.
Oljereservene i Uganda befinner seg i sårbare naturområder rundt Lake Albert. Foto: Bernard Dupont

Flere land i Øst-Afrika er i ferd med å bli olje- og gassprodusenter. I Tanzania er det påvist store gassforekomster i det Indiske hav. I Uganda er det funnet betydelige mengder med olje ved Lake Albert.

Både politikere, næringslivsledere og folk flest har store forventninger til hva dette kan føre til i form av økte inntekter og flere arbeidsplasser. En spesiell utfordring i både Uganda og Tanzania, er at olje- og gassforekomstene ligger i områder med stort naturmangfold.

I Uganda er petroleumsforekomstene lokalisert nært eller inne i nasjonalparker som Murchison Falls og Mount Rwenzori.

I Tanzania har letingen så langt foregått til havs, mens nye leteområder er i ferd med å bli lyst ut – også i tilknytning til verneområder på fastlandet.

Olje kan by på nye utfordringer

Norske selskaper er med. I Tanzania har Statoil funnet store gassforekomster, og nylig meldte Dagbladet at et norsk oljeselskap, Petrica Energy, har meldt sin interesse for nye leteområder ved Lake Albert i Uganda.

Utbygging av olje- og gassressurser kan åpne nye muligheter for mange lokalsamfunn. Likevel finnes det flere eksempler på at utbygging i andre oljeproduserende land i Afrika har medført tap av rettigheter til land og andre naturressurser for lokalbefolkningen, samt økt forurensning.

I tillegg har utbyggingen gitt små lokale ringvirkninger i form av sysselsetting og inntekter.

En bærekraftig utnyttelse av oljeressursene krever i tillegg til geologisk og teknologisk kompetanse, også kunnskap om sosiale og miljømessige konsekvenser og hvordan eventuelle skadevirkninger best kan håndteres.

Hvit sandstrand med palmer, Tanzania. Foto.
De siste årene er det gjort store gassfunn utenfor kysten av Tanzanisa. Foto: Dom Pates

Nytt samarbeidsprosjekt om utdanning

Miljødirektoratet har gjennom det norske «Olje for utvikling»-programmet over flere år bidratt til å hjelpe lokale myndigheter i Uganda og Tanzania med å kartlegge spesielt økologisk sårbare områder til bruk i forbindelse med oljeutvinning.

Geografisk institutt og Institutt for biologi ved NTNU er nå i ferd med å starte opp et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Makarere i Uganda , Universitetet i Dodoma i Tanzania og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Målet med programmet er å bidra til utvikle regionale kurs- og studieprogram om lokale miljømessige og sosiale konsekvenser av olje- og gassutbygging.

Samarbeidet omfatter også forskningssamarbeid og utdannelse på både master- og doktorgradsnivå. Det kan dessuten bli aktuelt å utvikle etter- og videreutdanning.

Samarbeidet er finansiert av The Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development within the Fields of Energy and Petroleum, i perioden 2015–2019.

Share

Publisert under: