Trondheim sentrum – sentrum for hva?

av NTNU Samfunn, språk og kultur 17. juni 2015