Tillit viktig når kolleger deler erfaringer

To menn sitter sammen foran en PC-skjerm. Foto.
Organisasjoner snakker ofte om behovet for faglig påfyll i form av kurs, seminarer og videreutdanning, men det snakkes mindre om å utnytte de erfaringene ansatte gjør seg gjennom sitt daglige arbeid (Illustrasjonsfoto). Foto: Geir Mogen
Master i organisasjon og ledelse
  • tilbys som videreutdanning og er NTNUs største erfaringsbaserte masterprogram
  • lagt til rette for deg som ønsker å kombinere jobb og utdanning, og gir kunnskap du kan bruke i din arbeidshverdag
  • satt sammen av teknologiske og samfunnsvitenskapelige fag, med mange muligheter for spesialisering
  • bygger på den skandinaviske ledelsesmodellen med vekt på verdiskaping, samarbeid, deltakelse og demokrati
  • passer for deg som har bachelorgrad og arbeidserfaring, og som ønsker å kvalifisere for nye arbeidsoppgaver
  • skal gi deg faglig trygghet til å spille en aktiv rolle i utviklingen av egen organisasjon

Masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU fyller ti år høsten 2015. I den forbindelse har vi bedt tidligere studenter om å blogge om deres erfaringer med studiet. Dette blogginnlegget er signert Tone Elisabeth Larsen og Hege Nilsen ved Nav Arbeidslivssenter:

Funnene fra vår masteroppgave viser at deling av erfaringer mellom ansatte foregår på arenaer der de opplever tilhørighet, trygghet og tillit. Vi var opptatt av å undersøke formelle møteplasser der man forventer at deling skal foregå – men vi oppdaget at det er i de uformelle møtearenaene det foregår mest deling.

Med deling mener vi at en ansatt selv etterspør andres erfaringer, selv tar initiativ til å dele sine erfaringer, og at andre kolleger etterspør denne ansattes erfaringer. Det er med andre ord tre ulike handlinger som inngår i vår forståelse av deling.

Uformelle møteplasser

Da vi skulle skrive vår masteroppgave i organisasjon og ledelse, var vi så heldige å få studere vår egen arbeidsplass: Nav Arbeidslivssenter. Vi ønsket å se nærmere

Portrett av Tone Elisabeth Larsen
Tone Elisabeth Larsen, seniorrådgiver ved Nav Arbeidslivssenter

på deling av erfaringer mellom ansatte – som et ledd i kompetanseutvikling for virksomheten. Vi ønsket særlig å undersøke hvilken betydning motivasjon og dialog har for deling av jobberfaringer mellom ansatte.

Vår studie gir noen svar på hvordan organisasjoner i større grad kan dra nytte av den kompetansen som allerede finnes blant de ansatte i virksomheten med tanke på læring og utvikling.

Studien viser at en organisasjon ikke kan vedta at deling skal skje. Selv om det legges til rette i form av formelle møtearena, er det allikevel noen andre forutsetninger som må være til stede for at deling skal skje.

Studien peker på noen interessante paradokser. Et av disse er knyttet til autonomi. Ansatte ønsker høy grad av autonomi i jobben sin – men når det gjelder deling av erfaringer, ønsker de sterkere styring og kontroll fra ledelsen.

Det er også et paradoks at ansatte i studiet sier de er lyttende og spørrende i møte med eksterne organisasjoner, og at de utøver rådgiverrollen i tråd med styrende dokumenter. Når det interne kommunikasjonsmønsteret beskrives, er dette imidlertid preget av en beskrivende, fortellende, forklarende, svarende og lite undrende form. Dette gjelder særlig de formelle møtearenaene.

Portrett av Hege Nilsen.
Hege Nilsen, seniorrådgiver ved Nav Arbeidslivssenter

Utnytte kunnskapen

Vår studie gjorde oss i stand til å utvikle en helt ny modell som viser en dialogisk samtale og sammenhengen mellom tilhørighet og dialog, og hvordan disse to faktorene kan forsterke hverandre gjensidig – og med det øke den indre motivasjonen for deling.

Organisasjoner snakker ofte om behovet for faglig påfyll i form av kurs, seminarer og videreutdanning, men det snakkes mindre om å utnytte de erfaringene ansatte gjør seg gjennom sitt daglige arbeid. Vi tror det er mange penger å spare, og at det ligger et stort potensiale for læring og utvikling, i å hente ut mer av den kunnskapen som ligger internt i organisasjonen.

Mange ansatte jobber også mye alene – som for eksempel lærere, rådgivere og konsulenter, renholdsarbeidere og de som jobber i hjemmebaserte tjenester. De er avhengig av trygg arena «inne» hvor de kan dele sine erfaringer med andre kolleger.

Etter at vi leverte masteroppgaven, har vi fått mange positive tilbakemeldinger fra kolleger som har lest den. De har fortalt at de har fått et mer bevisst forhold til seg selv, hvordan de kommuniserer, sin rolle i kollegiet og som en del av et helt senter.

Nav Arbeidslivssenter har også satt i gang en intern arbeidsmiljøutviklingsprosess, som en direkte følge av vår studie. Ledelsen har vært tydelige på at vi skal jobbe spesielt med trygghet og tillitt.

Share

Publisert under: