Tidlig innsats for de minste i barnehagen

Foto: Terje Trobe
Foto: Terje Trobe

Fakta om barnehjernen:

 • Hjernen til de minste barna vokser og utvikler seg raskt.
 • Hjernen til barn mellom 0 og 3 år har større evne til å endre seg under påvirkning av forholdene som omgir den.
 • Hjernen følger prinsippet «Use it og lose it»: Når vi ikke tar i bruk nettverk i hjernen, vil de forsvinne til fordel for andre nettverk.
 • På 1970-tallet var den gjeldende teorien at barn, på grunn av begrenset hjernekapasitet, kunne lære seg å snakke kun ett språk godt.
 • I dagens globale verden finnes mange eksempler på småbarn som snakker både tre og fire språk flytende.

Følg Audrey van der Meer på Twitter:

@AudreyvdrMeer

Norske barnehager trenger flere kvalifiserte fagfolk som vet hvordan små hjerner fungerer, og som kan stimulere de aller minste barna på sitt nivå.

Mandag 27. april deltok jeg som én av innlederne på en minihøring på Stortinget om tidlig innsats. Begrepet tidlig innsats favner bredt, men i denne høringen ønsket politikerne kunnskap om de mest effektive tiltakene som kan gjøres helt i begynnelsen av livet til små barn, for å sikre at flest mulig barn lykkes i utdanningsløpet sitt og videre inn i voksenlivet.

Norge forplikter seg, gjennom både FNs barnekonvensjon og vår egen grunnlov, til å sikre barn en trygg og utviklende barndom. Vi har derfor en dyp rettslig forpliktelse til å skape arenaer der barn får de beste forutsetninger for å utvikle seg i forhold til egne evner.

Babyhjernen utvikles raskt

Som hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU mener jeg at det er lettere å fremme læring og forebygge vansker hos barn når de er helt unge, fordi hjernen vokser og utvikler seg raskt hos små barn.

Nervecellene i hjernen blir flere, mer spesialiserte og danner flere koblinger med hverandre etter hvert som barnet blir eldre. Samtidig er det slik at nervecellene og koblingene mellom dem må brukes for at de skal opprettholde sin funksjon.

Vi kan sammenligne med en skogsti som blir overgrodd og forsvinner hvis ingen bruker den. Hvis nettverk i hjernen ikke tas i bruk, vil de forsvinne til fordel for andre nettverk. Det finnes mange eksempler, spesielt innenfor språkutvikling, som illustrerer dette.

Må stimuleres på eget nivå

Samtidig vet vi fra rotteforsøk at stimulerende omgivelser å vokse opp i er viktig, fordi det øker produksjonen av såkalte synapser, altså forbindelser mellom hjerneceller – noe som gir tettere forgreninger i hjernen.

Hjerneforsker holder baby som har elektrodehette på hodet. Foto.
Audrey van der Meer forsker på babyhjernen. Hun og kollegene ved Psykologisk institutt har de siste ti årene testet hundrevis av babyer ved hjelp av EEG, som er en nevrofysiologisk registrering av hjernens elektriske aktivitet. Foto: Lena Knutli

Den voksende hjernen er åpen og plastisk, og den har evnen til å endre seg under påvirkning av forholdene som omgir den. Hjernen hos de minste barna mellom 0 og 3 år har størst plastisitet.

De minste barna må også få utfolde seg for at de skal sikre seg allsidig erfaring. Det vil pirre deres naturlige nysgjerrighet til å utforske dem selv og verden rundt seg gjennom sansene, kroppen og språket.

Det er derfor viktig å satse tidlig og helhetlig på de aller minste. Jeg er opptatt av at også de aller minste skal stimuleres på sitt nivå – et nivå som er langt høyere enn de fleste tror.

Vi trenger flere barnehagelærere

Vi trenger mer kompetanse inn i barnehagen. I dag går 98 prosent av norske barn i barnehage. Mange barnehagebarn tilbringer mye tid i barnehage, og da blir kvaliteten på den tiden som tilbringes der, ekstra viktig.

Kvalitetsbegrepet i barnehagen er tett knyttet til personalets kunnskap og kompetanse, og til andelen av personalet som har denne kunnskapen og kompetansen. Norge er det eneste av 25 undersøkte OECD-land som ikke har 50 prosent barnehagelærere i barnehagen.

Vi må snu trenden og sette inn ressurser på kvalifiserte fagfolk som vet hvordan små hjerner fungerer og som kan stimulere de aller minste på sitt nivå.


Les mer: Knekker koder i babyhjernen
Les mer: Krabbing stimulerer hjernen

Share

Publisert under:

2 kommentarer til “Tidlig innsats for de minste i barnehagen”

 1. Yvo

  Flott skrevet, og lett å forstå! Tror dette vil bli et viktig emne i tiden som kommer.

 2. Andriana

  Å få mer sosionomer inn på barnehager og skoler, tenker jeg. De har god kompetanse, hver barnehage trenger mer fagfolk!

Comments are closed.