Hvordan påvirker religion og tro helsa vår?

Smilende jente og eldre dame hygger seg i en stue. Foto.

Siden 1990-tallet har religionspsykologi vekket interessen til norske forskere. Dette lille området innenfor psykologien spenner ut i mange retninger, og omfatter studier av forholdet mellom mennesker, religion og livssyn, samt spørsmål om hvordan religionen virker på individ- og gruppenivå.

Mennesker kan bruke religion på en måte som virker nedbrytende på helsa, men religion og livssyn kan også bidra til økt optimisme, livskvalitet og velvære for veldig mange i ulike situasjoner i livet. Siden det er gjennomført svært få studier på dette i Norge, er det særskilt interessant å undersøke om religion og livssyn er relatert til nordmenns helse på samme måte som vi finner i andre kulturer.

I min doktorgradsavhandling med tittelen «Religiousness – associations to existential well-being and social support in a secular Norwegian context» stiller jeg noen av spørsmålene som forskere har vært opptatt av. Les mer »

Spaindustrien – ikke bare opplevelser og velvære

Kvinne får spabehandling. Foto.

De fleste av oss her i den velfødde delen av verden har i de siste tiårene blitt kjent med en ny versjon av den gamle spaindustrien – hvor det ikke lenger er ”kurering” som er hensikten med besøket eller oppholdet, men snarere velvære og egenpleie.

Ett av hovedbudskapene på spaenes hjemmesider er hvordan velvære, avslapping og ”flyt” er alternativer til hverdagens mas og stress, og at dette er noe alle bør unne seg og ikke minst fortjener.

Samtidig tilbyr spaene en rekke behandlinger og produkter som er langt fra behagelige, og som har som formål å forbedre folks utseende i henhold til et bestemt kroppsideal som er hårløst, slankt, og ungt. Les mer »