Sommerhilsen fra dekanen

Dragvoll

Sommerferien har startet, eller den nærmer seg for de fleste, og det nye dekanatet har nå vært i arbeid i nesten ett år.

Året har blitt brukt til å bli kjent med det store mangfoldet av faglige aktiviteter som foregår ved fakultetet og til å videreutvikle en kultur for medvirkning, faglig ledelse og nytenkning blant medarbeidere innenfor alle ansattegrupper og på alle nivåer. Les mer »

Økt samfunnsrelevans i alle utdanninger?

Panledebatt i forelseningssal. Foto.

Sommerfest på Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er hyggelig og berikende. I forkant av årets fest arrangerte vi et spennende seminar om utdanningsvirksomheten vår.

  • Hvordan gjør samfunnsvitenskapelige kandidater det i arbeidsmarkedet?
  • Kan vi øke samfunnsrelevansen i programmene?
  • Kan vi bedre utnytte at vi er en del av et spesielt universitet?

Les mer »