Kan studentoppgaver bidra til et forskningsfelt?

Student sitter på lesesal med bok og markeringstusj. Foto.

1616Svaret er ubetinget ja – men med noen åpenbare forutsetninger.

Vårens vakreste eventyr er over. Studentoppgavene er levert og produktene er vurdert og vist fram til slekt og venner.

Alt for mange vil antagelig tenke at her stopper også interessen for disse oppgavene. At dette er oppgaver for spesielt interesserte (les: familiemedlemmer), og at de har liten verdi utenom den åpenbare betydningen oppgaven har i studieforløpet til studenten, hvor den fungerer som en øving på gjennomføring av forskningsprosjekter og analyser av innsamlede data.

Hensikten med disse oppgavene er tross alt at studentene skal lære et håndverk og hvor karakterskalaen brukes for å beskrive i hvilken grad studenten faktisk håndterer dette håndverket (enkelte vil faktisk kalle det en kunstform).

Men studentoppgavene kan også være noe mer. Les mer »

Dyktige studenter og attraktive studier

Nye studenter ankommer Dragvoll. Foto.

August er preget av studiestart og mottak av nye studenter. På fakultetet er det om lag 2 600 studenter som starter på et nytt studieprogram i høst. Ikke alle disse er nye studenter. Rundt 900 studenter starter på et 2-årig masterprogram eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), og disse har typisk vært studenter på NTNU tidligere.

Den første tiden på et nytt studium og et nytt studiested er viktig. I tiden etter immatrikuleringen 12. august skal man få et klart inntrykk av hva man har startet på og hvordan studieåret vil bli. Vi legger stor vekt på at studentene skal bli raskt og godt kjent med det faglige miljøet, og erfarne studenter bidrar på imponerende vis i fadderuke, i linjeforeninger, og på andre måter. Jeg er sikker på at alle nye studenter vil få en opplevelsesrik og inspirerende august. Les mer »

Store opplevelser i Brasil

I april reiste mange spente fjerdeklassinger ved Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) til Rio de Janeiro i Brasil. Vi fikk et spennende opphold fylt med interessante bedriftsbesøk, sol, severdigheter og god mat.

Den første dagen hadde klassen et program i regi av Team Norway. Dette er en samlebetegnelse for norske myndigheter og interesseorganisasjoner representert i Rio de Janeiro, og klassen fikk høre innlegg fra Generalkonsul Helle Klem (Utenriksdepartementet), Helle Moen (Direktør i Innovasjon Norge), Jonny Håberg (Sjømatrådet), Paulo Rolim (Norsk-brasiliansk handelskammer) og Ricardo Cesar (Rederiforbundet). Det var interessant å høre om hvordan disse organisasjonene ivaretar norske interesser i Brasil, og klassen fikk høre om alt fra BNP til bacalao. Les mer »