Personlige teknologier som sosiologisk tema

Nærbilde av en Apple Watch. Foto.

Ulike varianter av «personlige teknologier” spiller stadig større rolle i våre hverdagsliv og formodentlig også for hvordan vi utvikler våre samfunn.

Teknologibruk er derfor et sentralt sosiologisk tema, hvor undertegnede blant annet har forsket på internetthverdagen, musikkteknologi, mobil kommunikasjon, papirbaserte verktøy og helseteknologier. Poenget med disse avgrensede casestudiene er at de i sum forteller oss mye om forholdet mellom teknologi og samfunn.

Nå er vi i gang med en studie av bruk av Apple Watch, som nettopp er introdusert på det norske markedet. Og du kan bli med om du er eier av en slik! Les mer »

Bygda som vare

Nærbilde av ung elgokse. Foto.

Det veks opp ein ny økonomi i grendene. I hjulspora etter det gamle bondesamfunnet veks det fram ein ny rural økonomi. Frå å ha produsert varer for eksport ut av bygda, varer som vert konsumert i byane og tettstadane under fossane, lokkar den nye bygda til seg forbrukaren for å konsumere vara i grendene.

Skilnaden mellom det nye og det gamle ligg i relasjonen mellom nettopp produksjon og konsum, hevdar den britiske geografen Paul Clocke. Den ligg i at dei rurale områda og ruraliteten i aukande grad har vorte gjort til gjenstand for forbruk og ikkje einast produksjon. Les mer »

Trondheim sentrum – sentrum for hva?

To personer sitter med ryggen mot kamera ved kanalen i Trondheim sentrum. Vi ser Solsiden i bakgrunnen. Foto.

Vi opplever en stadig tilbakevendende diskusjon om utvikling av Trondheim sentrum, hvor handelsnæringens svartmalere og miljøpakkens skrytepaver kan synes å utgjøre to ytterpunkter for beskrivelse av tingenes tilstand.

På den ene siden deprimeres handelsnæringen av lavere vekst enn det de har bestemt seg for at må forventes. Kjøpesenteretableringer og mangel på parkeringsplasser får skylda. På den andre siden hauser miljørettede planleggere opp sin egen suksess for å skape en by som er mindre preget av biler og parkering og mer preget av sykler og fotgjengere. Selvfølgelig er begge disse virkelighetsbeskrivelsene reelle, i den forstand at de er resultat av ulike verdisett og posisjoner knyttet til hva Midtbyen skal være.

Avhengig av hvilken posisjon vi har og hvilke interesser vi skal ivareta, ser vi Trondheim sentrum fra ulike ståsteder. Les mer »