Kan vi bygge en helsefremmende bydel i Trondheim?

Flyfoto av Rotvoll-området.

Helsesektoren har lenge vært engasjert med planlegging og bygging av fremtidens eldreboliger og utvikling av smarte løsninger for helse- og velferdstjenester, men det har vært snakket lite om hvordan byutvikling kan gi oss bedre helse.

I disse dager planlegges en ny bydel på Øvre Rotvoll i Trondheim. Rotvoll Eiendom ønsker å bygge en bydel som er god å bo i, men er det mulig å bygge en bydel som også fremmer god fysisk og psykisk helse?

Vi ønsker at Øvre Rotvoll skal bli en ny type bydel, der tverrvitenskapelig forskning og utviklingsarbeid kan skape en bydel best mulig tilpasset menneskelige helsebehov. Vi synes det er spennende at vi kan jobbe sammen, forske på og utvikle helsefremmende og bærekraftige bomiljø! Les mer »

Flere samfunnsvitere må forske på helse

Jublende damer løper ute. Foto.

Den tradisjonelle helseforskningen er preget av vitenskaper som undersøker hva det er som gjør oss syke, men for å løse våre største helseutfordringer trenger vi mer forskning på hva det er som gjør oss friske. Det betyr at de samfunnsvitenskapelige miljøene må inn i helseforskningen.

Et helsemessig paradoks utfolder seg i vårt moderne samfunn. På den ene siden har høyere levestandard, bedre hygieniske forhold og medisinske framskritt gjort at vi lever lenger – og det er bra. På den andre siden øker forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer over hele verden: kreft, hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes, lungesykdommer og psykiske helseplager. Les mer »