EU-midler til helsefremmende forskning

Eldre damer står i ring med armene rundt hverandre på en scene. Foto.

Senter for helsefremmende forsking har fått tilslag på midler til et storprosjekt på helsefremming i den første tildelingen i EUs «Horizon 2020 Health»-program. Dette var ett av tre prosjekter som fikk midler ved NTNU.

Én svale gjør ingen sommer, men kan vi gjennom denne tildelingen si noe om hva NTNU bør satse på – fra et samfunnsvitenskapelig, dog tverrfaglig, perspektiv?

Jeg har i flere innlegg på denne bloggen argumentert for at morgendagens store helseutfordringer trenger samfunnsvitenskapelig helseforskning.

Det viktigste argumentet er at de store utfordringene kan finne sin løsning kun gjennom mer forsking på hvordan vi organiserer samfunnene våre i et helseperspektiv og hvordan vi lever livene våre i dem. Dette må være utgangspunktet vårt. Les mer »

Kan vi bygge en helsefremmende bydel i Trondheim?

Flyfoto av Rotvoll-området.

Helsesektoren har lenge vært engasjert med planlegging og bygging av fremtidens eldreboliger og utvikling av smarte løsninger for helse- og velferdstjenester, men det har vært snakket lite om hvordan byutvikling kan gi oss bedre helse.

I disse dager planlegges en ny bydel på Øvre Rotvoll i Trondheim. Rotvoll Eiendom ønsker å bygge en bydel som er god å bo i, men er det mulig å bygge en bydel som også fremmer god fysisk og psykisk helse?

Vi ønsker at Øvre Rotvoll skal bli en ny type bydel, der tverrvitenskapelig forskning og utviklingsarbeid kan skape en bydel best mulig tilpasset menneskelige helsebehov. Vi synes det er spennende at vi kan jobbe sammen, forske på og utvikle helsefremmende og bærekraftige bomiljø! Les mer »

Økt samfunnsrelevans i alle utdanninger?

Panledebatt i forelseningssal. Foto.

Sommerfest på Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er hyggelig og berikende. I forkant av årets fest arrangerte vi et spennende seminar om utdanningsvirksomheten vår.

  • Hvordan gjør samfunnsvitenskapelige kandidater det i arbeidsmarkedet?
  • Kan vi øke samfunnsrelevansen i programmene?
  • Kan vi bedre utnytte at vi er en del av et spesielt universitet?

Les mer »

Samfunnsvitenskapelige fag går godt

Elever besøker stand på åpen dag ved NTNU. Foto.

Teknologifagene er store ved NTNU, viser ferske tall fra Samordna opptak – men det betyr ikke at elever og studenter har mistet interessen for samfunnsvitenskapelige fag.

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse har opplevd en jevn økning i antall primærsøkere siden 2008. Faktisk viser søkertallene fra 2014 en samlet økning i antall primærsøkere til fakultetet på hele 40 prosent siden 2008. Les mer »