Hvordan påvirker religion og tro helsa vår?

Smilende jente og eldre dame hygger seg i en stue. Foto.

Siden 1990-tallet har religionspsykologi vekket interessen til norske forskere. Dette lille området innenfor psykologien spenner ut i mange retninger, og omfatter studier av forholdet mellom mennesker, religion og livssyn, samt spørsmål om hvordan religionen virker på individ- og gruppenivå.

Mennesker kan bruke religion på en måte som virker nedbrytende på helsa, men religion og livssyn kan også bidra til økt optimisme, livskvalitet og velvære for veldig mange i ulike situasjoner i livet. Siden det er gjennomført svært få studier på dette i Norge, er det særskilt interessant å undersøke om religion og livssyn er relatert til nordmenns helse på samme måte som vi finner i andre kulturer.

I min doktorgradsavhandling med tittelen «Religiousness – associations to existential well-being and social support in a secular Norwegian context» stiller jeg noen av spørsmålene som forskere har vært opptatt av. Les mer »

En hyllest til veilederen

Studenter i forelesningssal. Foto.

Norske studenter er sulteforet på professorkontakt og pedagogisk tilbakemelding. Noen mener dette fører til psykisk uhelse så vel som dårligere karakterer. Hva innebærer så et godt veilederforhold? Hva kjennetegner en god mentor?

Det finnes vitenskapelig debatt om betydningen av veiledning. Denne gang lar jeg personlige historier trumfe forskningen; jeg er nemlig overbevist om at veiledning er viktig. Universitetet er et sted hvor man utvikler redskaper til å finne, bearbeide og evaluere informasjon. Kall gjerne redskapet kritisk sans. Det innebærer kanskje mer selvutvikling enn kunnskapservervelse, og jeg tror det er et særdeles vanskelig prosjekt å gjennomføre alene.

Vi trenger noen som kan guide, utfordre, rettlede, instruere og korrigere oss. Gjøre oss i stand til å ta bedre valg, se perspektiver vi ikke hadde tenkt på, og min absolutte favoritt: hjelpe oss å lære av feilene vi kommer til å gjøre. Les mer »

Jobbreiser kan gi problemer med familien og helsa

Utsikt fra vinduet i et fly som er i lufta. Foto.

Ansatte som opplever at reising i jobbsammenheng går utover privatlivet, har større risiko for å bli utbrent.

Det viser funn fra mitt doktorgradsprosjekt om sammenhengen mellom jobbreiser, konflikt mellom jobb og familie, utbrenthet og helseplager.

Vi ser at ansatte som har flere reisedøgn, også opplever høyere grad av konflikt mellom jobb og familie. Jeg fant ingen sammenheng mellom antall reisedøgn og utbrenthet. Konklusjonen min er likevel at ansatte som reiser hyppig er mer utsatt for utbrenthet. Les mer »

Tidlig innsats for de minste i barnehagen

Foto: Terje Trobe

Norske barnehager trenger flere kvalifiserte fagfolk som vet hvordan små hjerner fungerer, og som kan stimulere de aller minste barna på sitt nivå.

Mandag 27. april deltok jeg som én av innlederne på en minihøring på Stortinget om tidlig innsats. Begrepet tidlig innsats favner bredt, men i denne høringen ønsket politikerne kunnskap om de mest effektive tiltakene som kan gjøres helt i begynnelsen av livet til små barn, for å sikre at flest mulig barn lykkes i utdanningsløpet sitt og videre inn i voksenlivet.

Les mer »