Studieveiledning under lupen

Smilende studenter i studiesituasjon. Foto.

Våren 2015 gjennomførte vi en undersøkelse av studieveiledningstilbudet ved NTNU.

Resultatene våre viser blant annet at denne gruppen med ansatte er høyt utdannet, men mange av dem savner likevel veiledningskompetanse som gjør dem i stand til å se «hele studenten». Få av veilederne har dessuten nok tid i stillingen sin til å veilede studenter, og mange opplever at de «drukner» i andre studieadministrative oppgaver. Les mer »

NTNU åpner kontor i Brussel

Nærbilde av EU-flagg.

Det er viktig å være tilstede i Brussel. Det er der Europas forskingspolitikk utformes. 22. og 23. september åpner NTNU sitt EU-kontor i Brussel – og da er Senter for helsefremmende forsking med.

Et eget EU-kontor vil være av stor betydning for NTNU, og for senteret. Vi har erfart at nettverksbygging og posisjonering er avgjørende for at man skal kunne nå gjennom med større EU-prosjekter. Et kontor i Brussel vil skape nærhet til beslutningsprosessene i europeisk forskning. EU-forskningen drives av store nettverk med dyktige forskningsinstitusjoner, industribedrifter og brukersammenslutninger, og vi må være en del av dette. Les mer »

Økt samfunnsrelevans i alle utdanninger?

Panledebatt i forelseningssal. Foto.

Sommerfest på Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er hyggelig og berikende. I forkant av årets fest arrangerte vi et spennende seminar om utdanningsvirksomheten vår.

  • Hvordan gjør samfunnsvitenskapelige kandidater det i arbeidsmarkedet?
  • Kan vi øke samfunnsrelevansen i programmene?
  • Kan vi bedre utnytte at vi er en del av et spesielt universitet?

Les mer »