Kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling

Bosco Verticale, to skysrapere med svært frodige terasser, i Milano. Foto.

Tverrfaglighet og samarbeid er fine ord på papiret, men som vi alle vet kan dette by på utfordringer og hardt arbeid. Derfor er det ekstra moro når det gir resultater!

Samarbeid på tvers har vært en strategisk prioritet ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse siden våre forskere representerer en unik bredde som blant annet omfatter økonomi og finans, strategi og ledelse, organisasjon og endring, miljøledelse og HMS.

Fellesnevneren er at vi ønsker å utvikle kunnskap som ledere i næringsliv og forvaltning kan bruke for å utvikle sin virksomhet. Vår satsing på grønn verdiskaping er et eksempel på et konkret tiltak for å oppfylle vår strategi om tverrfaglig samarbeid. Det overordnede målet er å bidra til innovasjon og nyskaping som fremmer ansvarlige, bærekraftige og konkurransedyktige organisasjoner. Dette tror vi er et viktig ledd i NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden. Les mer »