Grønn spydspiss mot lavutslippssamfunnet

Bilde tatt bak en scene. Dame står på scenen med ryggen mot kamera, foran scenen står deltakere på konferansen.

Norges- og til dels verdenseliten innen fornybar energi og bærekraftige investeringer er i disse dager samlet i Oslo på Zerokonferansen, for å diskutere overgangen til lavutslippssamfunnet.

Bakteppet er optimistisk-alvorlig – med et godt utgangspunkt før klimaforhandlingene i Paris, men samtidig en lav oljepris som har svekket norsk økonomi verre enn finanskrisen.

Som studentrepresentant for NTNU Bærekraft, ett av NTNUs fire tematiske forskningssatsinger, har jeg deltatt på konferansen. Les mer »

Sosialantropologi i et internasjonalt arbeidsliv

Illustrasjon av verdenskart.

For noen tiår tilbake satt to menn i sin beste alder – den ene tidligere generaldirektør for Norsk Hydro, den andre professor i sosialantropologi – og samtalte om fordelene av å lære bedriftsledere kulturforståelse i et næringsliv omgitt av stadig mer porøse nasjonale grenser.

Hydromannen Johan B. Holte hadde i sin tiårsperiode som generaldirektør ledet selskapet gjennom en omfattende ekspansjons- og moderniseringsprosess, og hadde høstet lovord og respekt for gode resultater og jordnære måte å lede selskapet på. Han var direktøren med Folkevogna og det solide engasjementet for medvirkning og demokratisering av arbeidsplassen.

Professor i sosialantropologi, Jan Brøgger, hadde på sin side høstet anerkjennelser for sine studier av samfunn i Etiopia, Portugal, Øst-Europa og Norge. Han var i tillegg en elsket og omdiskutert samfunnsdebattant som brant for et vidt spekter av tema, deriblant kulturrelativisme og kulturforståelse. Les mer »

Vi deltar i nytt Senter for næringsrettet innovasjon

Fabrikk. Foto.

Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse spiller en helt sentral rolle i ett av de 17 nye Sentrene for næringsrettet innovasjon (SFI) som ble innvilget fredag 21. november 2015.

Målet med ordningen er å styrke innovasjonsevnen i det norske næringslivet. Totalt blir bevilgningen fra Norges forskningsråd (NFR) på 1,6 milliarder fordelt over de neste åtte årene, noe som totalt utløser forskning i næringslivet for over tre milliarder kroner. Målet er at norsk næringsliv skal bli blant de mest innovative i Europa.

Dette er det mest langsiktige virkemiddelet NFR har, ved at bevilgningsperioden er på totalt åtte år. I alt er 57 søknader blitt behandlet, hvorav 17 ble innvilget. NTNU er deltaker i 14 av de 17 sentrene som har fått bevilgning. Les mer »

Store opplevelser i Brasil

I april reiste mange spente fjerdeklassinger ved Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) til Rio de Janeiro i Brasil. Vi fikk et spennende opphold fylt med interessante bedriftsbesøk, sol, severdigheter og god mat.

Den første dagen hadde klassen et program i regi av Team Norway. Dette er en samlebetegnelse for norske myndigheter og interesseorganisasjoner representert i Rio de Janeiro, og klassen fikk høre innlegg fra Generalkonsul Helle Klem (Utenriksdepartementet), Helle Moen (Direktør i Innovasjon Norge), Jonny Håberg (Sjømatrådet), Paulo Rolim (Norsk-brasiliansk handelskammer) og Ricardo Cesar (Rederiforbundet). Det var interessant å høre om hvordan disse organisasjonene ivaretar norske interesser i Brasil, og klassen fikk høre om alt fra BNP til bacalao. Les mer »