Klimaendring og naturfare i norske lokalsamfunn

Store bølger som skyller inn over land i uvær. Foto.

De siste årene har ekstremvær rammet norske lokalsamfunn svært hardt. En gruppe forskere ved Geografisk institutt undersøker nå hva som påvirker lokalsamfunn sin evne til å forberede seg på, håndtere og komme seg etter ekstremværhendelser.

Med mindre vi klarer å redusere klimagassutslippene betydelig, vil globale klimaendringer kunne føre til mer omfattende naturskader som følge av blant annet storm, flom, ras og brann. Samfunnets evne til å takle slike ekstreme naturhendelser vil i fremtiden bli stadig viktigere.

Dette skal vi nå forske mer på gjennom det fireårige prosjektet Climate change and natural hazards: the geography of community resilience in Norway (ClimRes). Les mer »

Kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling

Bosco Verticale, to skysrapere med svært frodige terasser, i Milano. Foto.

Tverrfaglighet og samarbeid er fine ord på papiret, men som vi alle vet kan dette by på utfordringer og hardt arbeid. Derfor er det ekstra moro når det gir resultater!

Samarbeid på tvers har vært en strategisk prioritet ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse siden våre forskere representerer en unik bredde som blant annet omfatter økonomi og finans, strategi og ledelse, organisasjon og endring, miljøledelse og HMS.

Fellesnevneren er at vi ønsker å utvikle kunnskap som ledere i næringsliv og forvaltning kan bruke for å utvikle sin virksomhet. Vår satsing på grønn verdiskaping er et eksempel på et konkret tiltak for å oppfylle vår strategi om tverrfaglig samarbeid. Det overordnede målet er å bidra til innovasjon og nyskaping som fremmer ansvarlige, bærekraftige og konkurransedyktige organisasjoner. Dette tror vi er et viktig ledd i NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden. Les mer »