Vil du delta i et forskningsprosjekt om klima?

Familie på sykkeltur. Foto.

Naturvernforbundet og NTNU samarbeider om et unikt forskningsprosjekt som skal kartlegge potensialet for å redusere klimagassutslipp i norske husholdninger. Vi skal intervjue grupper av mennesker i Trøndelag, Nordland og på Østlandet. Det er fortsatt ledige plasser for deg eller noen du kjenner!

Forskningsprosjektet heter Folkets klimaforskning, og er støttet av Norges forskningsråd. Gjennom prosjektet skal vi foreta en teknisk beregning av norske husholdningers klimafotavtrykk. Dette innebærer den totale mengden klimagassutslipp som kommer fra aktiviteter som transport, bolig, mat og ferie. Mengden klimagassutslipp regnes om til CO2, og derfor kalles det også karbonfotavtrykk. Les mer »

Setter insekter på menyen for en bærekraftig verden

Nærbilde av maur. Foto.

”Æ et ikkje agn,” sa nordlendingen, og sendte fatet med sylta makrell forbi seg, mens sørlendingene rundt bordet satt og måpte. Det som er en delikatesse på Sørlandet, er knapt menneskeføde lenger nord. Det skyldes neppe ulike smakssanser, det sitter nok mellom ørene.

Kysten vår er full av skalldyr, men fremdeles har de færreste av oss spist kråkeboller, hjerteskjell eller oskjell. Men det skjer ting. Les mer »

Kan vi bygge en helsefremmende bydel i Trondheim?

Flyfoto av Rotvoll-området.

Helsesektoren har lenge vært engasjert med planlegging og bygging av fremtidens eldreboliger og utvikling av smarte løsninger for helse- og velferdstjenester, men det har vært snakket lite om hvordan byutvikling kan gi oss bedre helse.

I disse dager planlegges en ny bydel på Øvre Rotvoll i Trondheim. Rotvoll Eiendom ønsker å bygge en bydel som er god å bo i, men er det mulig å bygge en bydel som også fremmer god fysisk og psykisk helse?

Vi ønsker at Øvre Rotvoll skal bli en ny type bydel, der tverrvitenskapelig forskning og utviklingsarbeid kan skape en bydel best mulig tilpasset menneskelige helsebehov. Vi synes det er spennende at vi kan jobbe sammen, forske på og utvikle helsefremmende og bærekraftige bomiljø! Les mer »

Bærekraftforskning på Verdens miljødag

Folk i framtidsby speider opp mot en moderne gondolbane. Illustrasjon.

5. juni er dagen som FN har valgt som verdens miljødag. Strengt tatt skulle vi hatt en sånn dag oftere enn én gang i året – men det opplever jeg at vi er i ferd med å få.

NTNU har valgt å satse tverrfaglig på forskning for en bærekraftig samfunnsutvikling. Det er også et voksende engasjement i politikk, næringsliv og hverdagsliv for det som mange kaller Det grønne skiftet.

Det grønne skiftet er ikke bare drevet fram av nød og elendighet. Det er heiet fram av muligheter, vilje og kunnskap som kan få så mye til å skje. Les mer »