Forskning i forlengelse av krigen med andre midler

Tanks kjører i øde landskap på natta. Foto.

Norge har nettopp avsluttet et 13 år langt militært engasjement i Afghanistan. Dette har kostet det norske samfunnet milliarder, for ikke å snakke om de menneskelige materielle tapene – hovedsakelig afghanske.

Å kunne bidra til å evaluere og debattere hvordan Norge og det norske samfunnet har håndtert sitt Afghanistan-engasjement, vil være et svært samfunnsnyttig bidrag fra samfunnsvitere og teknologer.

Men kan vi lære noe av å studere krig, da? Les mer »