Tillit viktig når kolleger deler erfaringer

To menn sitter sammen foran en PC-skjerm. Foto.

Masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU fyller ti år høsten 2015. I den forbindelse har vi bedt tidligere studenter om å blogge om deres erfaringer med studiet. Dette blogginnlegget er signert Tone Elisabeth Larsen og Hege Nilsen ved Nav Arbeidslivssenter:

Funnene fra vår masteroppgave viser at deling av erfaringer mellom ansatte foregår på arenaer der de opplever tilhørighet, trygghet og tillit. Vi var opptatt av å undersøke formelle møteplasser der man forventer at deling skal foregå – men vi oppdaget at det er i de uformelle møtearenaene det foregår mest deling.

Med deling mener vi at en ansatt selv etterspør andres erfaringer, selv tar initiativ til å dele sine erfaringer, og at andre kolleger etterspør denne ansattes erfaringer. Det er med andre ord tre ulike handlinger som inngår i vår forståelse av deling. Les mer »

Videreutdanning ga nytt blikk på egen organisasjon

En gruppe smilende Katenga-ansatte er samlet foran en tavle. Foto.

Masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU fyller ti år høsten 2015. I den forbindelse har vi bedt tidligere studenter om å blogge om deres erfaringer med studiet. Dette blogginnlegget om ledelse i IT-selskapet Kantega er skrevet av Kristin Wulff:

Jeg er leder for Kantega Trondheim. Vi er et ansatteid IT-selskap med kontorer i Trondheim og Oslo. Siden 2007 har vi sendt ledere, potensielle ledere og prosjektledere på videreutdanning i organisasjon og ledelse ved NTNU. Ledere i Kantega rekrutteres som regel internt, og vi må derfor satse på lederopplæring.

Vi sørger alltid for at flere ansatte studerer sammen, siden det da er lettere å omsette den nye kunnskapen til faktiske endringer i bedriften.

Selv tok jeg fatt på studiet i 2008 – med spesialisering innenfor området relasjonsledelse. Jeg tok ett fag i semesteret fram til jeg leverte masteroppgaven i 2014. Dette gjorde at studiet lot seg kombinere med jobb og fritid. Les mer »

Politiledere mangler lederutdanning

Nærbilde av politiets sperrebånd. Foto.

Masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU fyller ti år høsten 2015. I den forbindelse har vi bedt tidligere studenter om å blogge om deres erfaringer med studiet. Dette blogginnlegget om ledelse i politiet er signert Finn-Arild Bystrøm:

Etter terrorangrepene 22. juli 2011 fikk politiet massiv kritikk. Gjørv-kommisjonen pekte blant annet på alvorlige mangler med både ledelse og kultur i politiet. Jeg hadde selv jobbet i politiet i flere år da terrorangrepene fant sted – og jeg hadde lenge lurt på hvorfor ledelsen i politiet var som den var.

Dette kunne jeg se nærmere på da jeg i august 2011 tok fatt på masteren i organisasjon og ledelse ved NTNU. Les mer »

Masteroppgave om kontrakter hjalp boligkjøpere

Bygninger, Tjuvholmen i Oslo. Foto.
Masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU fyller ti år høsten 2015. I den forbindelse har vi bedt tidligere studenter om å blogge om deres erfaringer med studiet. Det første blogginnlegget kommer fra Roger Helde:

Min masteroppgave avdekket at mangelfull bruk av kontrakter ved kjøp av nye boliger forårsaket halvparten av alle klagene til Forbrukerrådet og boligtvistnemnda. Funnene mine var med på å overbevise departement og statsråd, og bidro til at kontraktene ble gjort gratis for alle forbrukere.

Jeg er utdannet jurist. Da jeg tok fatt på masterstudiet i organisasjon og ledelse, hadde jeg i flere år jobbet i Forbrukerrådet med ansvar for fagområdene ny bolig og håndverkstjenester på fast eiendom. Erfaringen min med boligpolitikk og boligjuridiske problemstillinger formet problemstillingene som jeg bestemte meg for å se nærmere på i masteroppgaven min, som ble levert ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU i 2010. Les mer »