Klimaendring og naturfare i norske lokalsamfunn

Store bølger som skyller inn over land i uvær. Foto.

De siste årene har ekstremvær rammet norske lokalsamfunn svært hardt. En gruppe forskere ved Geografisk institutt undersøker nå hva som påvirker lokalsamfunn sin evne til å forberede seg på, håndtere og komme seg etter ekstremværhendelser.

Med mindre vi klarer å redusere klimagassutslippene betydelig, vil globale klimaendringer kunne føre til mer omfattende naturskader som følge av blant annet storm, flom, ras og brann. Samfunnets evne til å takle slike ekstreme naturhendelser vil i fremtiden bli stadig viktigere.

Dette skal vi nå forske mer på gjennom det fireårige prosjektet Climate change and natural hazards: the geography of community resilience in Norway (ClimRes). Les mer »