Grønn spydspiss mot lavutslippssamfunnet

Bilde tatt bak en scene. Dame står på scenen med ryggen mot kamera, foran scenen står deltakere på konferansen.

Norges- og til dels verdenseliten innen fornybar energi og bærekraftige investeringer er i disse dager samlet i Oslo på Zerokonferansen, for å diskutere overgangen til lavutslippssamfunnet.

Bakteppet er optimistisk-alvorlig – med et godt utgangspunkt før klimaforhandlingene i Paris, men samtidig en lav oljepris som har svekket norsk økonomi verre enn finanskrisen.

Som studentrepresentant for NTNU Bærekraft, ett av NTNUs fire tematiske forskningssatsinger, har jeg deltatt på konferansen. Les mer »

Store opplevelser i Brasil

I april reiste mange spente fjerdeklassinger ved Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) til Rio de Janeiro i Brasil. Vi fikk et spennende opphold fylt med interessante bedriftsbesøk, sol, severdigheter og god mat.

Den første dagen hadde klassen et program i regi av Team Norway. Dette er en samlebetegnelse for norske myndigheter og interesseorganisasjoner representert i Rio de Janeiro, og klassen fikk høre innlegg fra Generalkonsul Helle Klem (Utenriksdepartementet), Helle Moen (Direktør i Innovasjon Norge), Jonny Håberg (Sjømatrådet), Paulo Rolim (Norsk-brasiliansk handelskammer) og Ricardo Cesar (Rederiforbundet). Det var interessant å høre om hvordan disse organisasjonene ivaretar norske interesser i Brasil, og klassen fikk høre om alt fra BNP til bacalao. Les mer »

Samfunnsvitenskapelige fag går godt

Elever besøker stand på åpen dag ved NTNU. Foto.

Teknologifagene er store ved NTNU, viser ferske tall fra Samordna opptak – men det betyr ikke at elever og studenter har mistet interessen for samfunnsvitenskapelige fag.

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse har opplevd en jevn økning i antall primærsøkere siden 2008. Faktisk viser søkertallene fra 2014 en samlet økning i antall primærsøkere til fakultetet på hele 40 prosent siden 2008. Les mer »