Det finnes to typer trenere – hvilken hadde du?

Smilende liten jente i fotballklær som sitter på gresset med en fotball ved siden av seg. Foto.

Vi har alle hatt en: Treneren som i større eller mindre grad har satt sine spor i måten vi oppfatter både vår egen idrett, men kanskje også idretten generelt og ikke minst verdien av å være en del av den.

Viktige ingredienser i et godt idrettstilbud er forhold som glede, fellesskap, mestring, utvikling og tilhørighet. En av de viktigste bidragsyterne til dette i både individuelle idretter og lagidretter, er naturligvis treneren.

Trenerens bidrag i denne sammenhengen avhenger i stor grad av hva treneren mener er utviklende for utøverne. Les mer »

Kan studentoppgaver bidra til et forskningsfelt?

Student sitter på lesesal med bok og markeringstusj. Foto.

1616Svaret er ubetinget ja – men med noen åpenbare forutsetninger.

Vårens vakreste eventyr er over. Studentoppgavene er levert og produktene er vurdert og vist fram til slekt og venner.

Alt for mange vil antagelig tenke at her stopper også interessen for disse oppgavene. At dette er oppgaver for spesielt interesserte (les: familiemedlemmer), og at de har liten verdi utenom den åpenbare betydningen oppgaven har i studieforløpet til studenten, hvor den fungerer som en øving på gjennomføring av forskningsprosjekter og analyser av innsamlede data.

Hensikten med disse oppgavene er tross alt at studentene skal lære et håndverk og hvor karakterskalaen brukes for å beskrive i hvilken grad studenten faktisk håndterer dette håndverket (enkelte vil faktisk kalle det en kunstform).

Men studentoppgavene kan også være noe mer. Les mer »