Bygda som vare

Nærbilde av ung elgokse. Foto.

Det veks opp ein ny økonomi i grendene. I hjulspora etter det gamle bondesamfunnet veks det fram ein ny rural økonomi. Frå å ha produsert varer for eksport ut av bygda, varer som vert konsumert i byane og tettstadane under fossane, lokkar den nye bygda til seg forbrukaren for å konsumere vara i grendene.

Skilnaden mellom det nye og det gamle ligg i relasjonen mellom nettopp produksjon og konsum, hevdar den britiske geografen Paul Clocke. Den ligg i at dei rurale områda og ruraliteten i aukande grad har vorte gjort til gjenstand for forbruk og ikkje einast produksjon. Les mer »

Studenter lager Netflix for journalistikk

medier24

Har du lyst til å være med å teste en Netflix-løsning for magasinjournalistikk, utviklet av studenter ved NTNUs Entreprenørskole? Da bør du lese videre.

Før ville alle artikler du leste i magasiner eller aviser, vært i papirformat. Akkurat nå leser du heller dette blogginnlegget via Facebook fra Mac-en eller PC-en din. Det er nemlig veldig mye som har skjedd i mediebransjen den siste tiden.

Fram til 2000-tallet var det lite innovasjon på magasin- og avisfronten. De siste 15 årene har imidlertid internettets inntog ført til enorme endringer. Flere og flere leser journalistikk hovedsakelig på nettet, noe som går ut over salg av papirutgavene. Få mediehus har klart å omstille seg, noe som igjen har ført til en økonomisk krise i mediebransjen.

Med endringer følger det også muligheter. Vi tror at medievirksomhetene igjen kan bli relevante – hvis de klarer å tilpasse seg utviklingen. Les mer »

Vi deltar i nytt Senter for næringsrettet innovasjon

Fabrikk. Foto.

Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse spiller en helt sentral rolle i ett av de 17 nye Sentrene for næringsrettet innovasjon (SFI) som ble innvilget fredag 21. november 2015.

Målet med ordningen er å styrke innovasjonsevnen i det norske næringslivet. Totalt blir bevilgningen fra Norges forskningsråd (NFR) på 1,6 milliarder fordelt over de neste åtte årene, noe som totalt utløser forskning i næringslivet for over tre milliarder kroner. Målet er at norsk næringsliv skal bli blant de mest innovative i Europa.

Dette er det mest langsiktige virkemiddelet NFR har, ved at bevilgningsperioden er på totalt åtte år. I alt er 57 søknader blitt behandlet, hvorav 17 ble innvilget. NTNU er deltaker i 14 av de 17 sentrene som har fått bevilgning. Les mer »