Masteroppgave om kontrakter hjalp boligkjøpere

Bygninger, Tjuvholmen i Oslo. Foto.
Masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU fyller ti år høsten 2015. I den forbindelse har vi bedt tidligere studenter om å blogge om deres erfaringer med studiet. Det første blogginnlegget kommer fra Roger Helde:

Min masteroppgave avdekket at mangelfull bruk av kontrakter ved kjøp av nye boliger forårsaket halvparten av alle klagene til Forbrukerrådet og boligtvistnemnda. Funnene mine var med på å overbevise departement og statsråd, og bidro til at kontraktene ble gjort gratis for alle forbrukere.

Jeg er utdannet jurist. Da jeg tok fatt på masterstudiet i organisasjon og ledelse, hadde jeg i flere år jobbet i Forbrukerrådet med ansvar for fagområdene ny bolig og håndverkstjenester på fast eiendom. Erfaringen min med boligpolitikk og boligjuridiske problemstillinger formet problemstillingene som jeg bestemte meg for å se nærmere på i masteroppgaven min, som ble levert ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU i 2010. Les mer »

Studie støtter reguleringer av boliglån

Flyfoto av Trondheim sentrum.

Trenger vi ytterligere reguleringer av bankenes muligheter til å låne ut penger til nordmenn som ønsker å kjøpe bolig? Vår studie av det norske boligmarkedet kan tyde på det.

I arbeidet med masteroppgaven vår har vi kartlagt om stigende boligpriser i kombinasjon med belåning av boligene, såkalt cash-out refinansiering, har vært en pådriver for norske husholdningers gjeldsvekst de siste ti årene.

Historisk har perioder med god tilgang på kreditt medført økning i husholdningenes gjeldsbelastning, noe som igjen har bidratt til økonomiske kriser. Siden 2011 har norske husholdningers gjeld vært på om lag 200 prosent av disponibel inntekt, altså husholdningenes totale inntekt etter skatt. Utvikling i disponibel inntekt representerer en av indikatorene for tilstanden i økonomien. I USA har forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt aldri vært over 130 prosent, selv ikke i forkant av den amerikanske finanskrisen. Les mer »