Setter insekter på menyen for en bærekraftig verden

Nærbilde av maur. Foto.

”Æ et ikkje agn,” sa nordlendingen, og sendte fatet med sylta makrell forbi seg, mens sørlendingene rundt bordet satt og måpte. Det som er en delikatesse på Sørlandet, er knapt menneskeføde lenger nord. Det skyldes neppe ulike smakssanser, det sitter nok mellom ørene.

Kysten vår er full av skalldyr, men fremdeles har de færreste av oss spist kråkeboller, hjerteskjell eller oskjell. Men det skjer ting. Les mer »

Bærekraftforskning på Verdens miljødag

Folk i framtidsby speider opp mot en moderne gondolbane. Illustrasjon.

5. juni er dagen som FN har valgt som verdens miljødag. Strengt tatt skulle vi hatt en sånn dag oftere enn én gang i året – men det opplever jeg at vi er i ferd med å få.

NTNU har valgt å satse tverrfaglig på forskning for en bærekraftig samfunnsutvikling. Det er også et voksende engasjement i politikk, næringsliv og hverdagsliv for det som mange kaller Det grønne skiftet.

Det grønne skiftet er ikke bare drevet fram av nød og elendighet. Det er heiet fram av muligheter, vilje og kunnskap som kan få så mye til å skje. Les mer »

Kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling

Bosco Verticale, to skysrapere med svært frodige terasser, i Milano. Foto.

Tverrfaglighet og samarbeid er fine ord på papiret, men som vi alle vet kan dette by på utfordringer og hardt arbeid. Derfor er det ekstra moro når det gir resultater!

Samarbeid på tvers har vært en strategisk prioritet ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse siden våre forskere representerer en unik bredde som blant annet omfatter økonomi og finans, strategi og ledelse, organisasjon og endring, miljøledelse og HMS.

Fellesnevneren er at vi ønsker å utvikle kunnskap som ledere i næringsliv og forvaltning kan bruke for å utvikle sin virksomhet. Vår satsing på grønn verdiskaping er et eksempel på et konkret tiltak for å oppfylle vår strategi om tverrfaglig samarbeid. Det overordnede målet er å bidra til innovasjon og nyskaping som fremmer ansvarlige, bærekraftige og konkurransedyktige organisasjoner. Dette tror vi er et viktig ledd i NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden. Les mer »