Tillit viktig når kolleger deler erfaringer

To menn sitter sammen foran en PC-skjerm. Foto.

Masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU fyller ti år høsten 2015. I den forbindelse har vi bedt tidligere studenter om å blogge om deres erfaringer med studiet. Dette blogginnlegget er signert Tone Elisabeth Larsen og Hege Nilsen ved Nav Arbeidslivssenter:

Funnene fra vår masteroppgave viser at deling av erfaringer mellom ansatte foregår på arenaer der de opplever tilhørighet, trygghet og tillit. Vi var opptatt av å undersøke formelle møteplasser der man forventer at deling skal foregå – men vi oppdaget at det er i de uformelle møtearenaene det foregår mest deling.

Med deling mener vi at en ansatt selv etterspør andres erfaringer, selv tar initiativ til å dele sine erfaringer, og at andre kolleger etterspør denne ansattes erfaringer. Det er med andre ord tre ulike handlinger som inngår i vår forståelse av deling. Les mer »

Sosialantropologi i et internasjonalt arbeidsliv

Illustrasjon av verdenskart.

For noen tiår tilbake satt to menn i sin beste alder – den ene tidligere generaldirektør for Norsk Hydro, den andre professor i sosialantropologi – og samtalte om fordelene av å lære bedriftsledere kulturforståelse i et næringsliv omgitt av stadig mer porøse nasjonale grenser.

Hydromannen Johan B. Holte hadde i sin tiårsperiode som generaldirektør ledet selskapet gjennom en omfattende ekspansjons- og moderniseringsprosess, og hadde høstet lovord og respekt for gode resultater og jordnære måte å lede selskapet på. Han var direktøren med Folkevogna og det solide engasjementet for medvirkning og demokratisering av arbeidsplassen.

Professor i sosialantropologi, Jan Brøgger, hadde på sin side høstet anerkjennelser for sine studier av samfunn i Etiopia, Portugal, Øst-Europa og Norge. Han var i tillegg en elsket og omdiskutert samfunnsdebattant som brant for et vidt spekter av tema, deriblant kulturrelativisme og kulturforståelse. Les mer »

Jobbreiser kan gi problemer med familien og helsa

Utsikt fra vinduet i et fly som er i lufta. Foto.

Ansatte som opplever at reising i jobbsammenheng går utover privatlivet, har større risiko for å bli utbrent.

Det viser funn fra mitt doktorgradsprosjekt om sammenhengen mellom jobbreiser, konflikt mellom jobb og familie, utbrenthet og helseplager.

Vi ser at ansatte som har flere reisedøgn, også opplever høyere grad av konflikt mellom jobb og familie. Jeg fant ingen sammenheng mellom antall reisedøgn og utbrenthet. Konklusjonen min er likevel at ansatte som reiser hyppig er mer utsatt for utbrenthet. Les mer »