Skriver masteroppgave for Unicef

Politisk rådgiver i Unicef, Kim Gabielli, snakker med masterstudentene Eva Bredahl Toft og Margareth Alfredsen.
Fra venstre: politisk rådgiver i Unicef, Kim Gabielli, og masterstudentene Eva Bredahl Toft og Margareth Alfredsen. Foto: Grete Wolden

health_webbanner_774x125

NTNU Helse:
  • NTNU Helse er ett av NTNUs fire tematiske satsingsområder for perioden 2014–2023.
  • Satsingene skal løfte fram de beste hodene for tverrfaglig forskning innen hvert område.
  • NTNU Helse har tre spissområder: Helsefremming, forebygging og myndiggjøring, Diagnostikk og terapi og IKT-systemer, velferdsteknologi og organisering av helsetjenester.
  • Du kan lese mer på satsingsområdets nettside.

Et ferskt samarbeid mellom Unicef og NTNU skal gi ny kunnskap om Norges satsing på global helse i utviklingspolitikken. Som en del av samarbeidet skal vi skrive masteroppgaver for Unicef.

Hvor i verden og på hvilke tematiske områder skal Norge ta et politisk og økonomisk lederskap i bistand og global helse? Dette spørsmålet står sentralt i arbeidet med å videreutvikle den norske bistandssatsingen.

Unicef etterspør ny kunnskap om global helse, og organisasjonen ønsker derfor å samarbeide med fagmiljøer og studenter ved NTNU. NTNU har mange prosjekter innen global helse, og global helse er også en viktig del av NTNUs satsing på helseforskning.

Min masteroppgave: Eva Bredahl Toft

I forbindelse med min masteroppgave i helsevitenskap skal jeg, i samarbeid med Unicef Norge og min veileder, professor Geir Arild Espnes, kartlegge og undersøke kunnskapsgrunnlaget for Stortingsmelding nummer 11 (2011-2012) Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken.

I tillegg til en dokumentanalyse er planen at jeg også skal intervjue politikere i Utenrikskomitéen og administrative medarbeidere i Utenriksdepartementet om stortingsmeldingens opprettelse, hvordan meldingen blir anvendt i praksis og hvordan intervjudeltakerne oppfatter egen kunnskap i forhold til mine valgte kunnskapselementer. En av årsakene til ønsket om en kartlegging og undersøking av policydokumentet er at det mangler referanser som kan underbygge påstandene som fremsettes. Dette betyr ikke at innholdet i meldingen nødvendigvis er feil. Problemet er heller at leseren ikke har mulighet for å finne tilbake til den anvendte empiri.

Min masteroppgave: Margareth Sandvik Alfredsen

Som en del av min mastergrad i statsvitenskap skal jeg dette semesteret skrive en oppgave i samarbeid med Unicef Norge og NTNU Bridge. Veileder for oppgaven er Terje Andreas Eikemo, professor i sosiologi. I oppgaven vil jeg se nærmere på dårlig helse og mødre- og barnedødelighet i et utvalgt av ikke-velstående land som Norge har gitt bistand til de siste årene. Kunne Norge ha prioritert annerledes? Har noen land blitt glemt?

Bakgrunnen for temaet er at Norge de siste årene har lagt ned en betraktelig innsats i å bekjempe dødelighet, redusere sykdom og forbedre kvinners rettigheter. Dette er også tre av kjerneområdene for global helse i norsk utenriks- og utviklingspolitikk, slik det er presisert i den første norske stortingsmelding om global helse, Stortingsmelding nummer 11 (2011-2012).

Foto av studenter, veiledere og Unicefs representant.
Fra venstre: Politisk rådgiver i Unicef, Kim Gabielli, professor Terje Andreas Eikemo, studentene Eva Bredahl Toft, professor Geir Arild Espnes, student Margareth Alfredsen og professor Fredrik Carlsen. Foto: Grete Wolden
Share

Publisert under: