Samfunnsforskere med på NTNUs stjernelag

Gruppebilde av forskerne i stjerneprogrammet. Foto.
Stjerneprogrammet skal gi ekstra gode betingelser for unge forskertalenter. Foto: Terje Trobe

Geograf Päivi Lujala og sosiolog Terje Andreas Eikemo er to av deltakerne i NTNUs ferske satsing på unge eliteforskere.

Päivi Lujala forsker på hvordan verdifulle naturressurser som olje, diamanter og andre edelstener påvirker forekomsten av konflikt, konfliktens varighet og mulighetene for å bygge fred i land som har opplevd at tilgangen til verdifulle naturressurser har utløst en konflikt.

Lujala forsker også på klima, og hun er spesielt interessert i steders sårbarhet for naturkatastrofer og hvordan egen opplevelse av en ekstrem hendelse påvirker folks syn på klimaforandring og klimapolitikk.

Terje Andreas Eikemo har de siste årene ledet EU-prosjektet Euro-GBD-SE, som tar for seg ulikheter ved europeeres helse. 70 forskere fra 25 land har deltatt i prosjektet, som har resultert i flere artikler og den største rapporten om helseulikheter som noen gang er publisert.

Nå leder Eikemo helsemodulen i den store EU-undersøkelsen European Social Survey. Målet med undersøkelsen er å finne mekanismer som kan gi et langt liv med god helse, og det blir Europas største helseundersøkelse når det gjelder antall land og variasjon i forklaringsvariabler, utvalgsstørrelse og kvalitet.

Stjerneprogrammet skal gi ekstra gode betingelser for unge forskertalenter. Det legges blant annet til rette for frikjøp fra deler av undervisning og administrative plikter, noe som betyr at de 15 utvalgte forskerne som er med i programmet, kan bruke enda mer av tiden sin til å forske.

Gjennom satsingen håper NTNU at flere forskere vil etablere seg på et høyt internasjonalt nivå, slik at det på sikt kan komme flere stipender fra det europeiske forskningsrådet.

 

Share

Publisert under: