Kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling

Bosco Verticale, to skysrapere med svært frodige terasser, i Milano. Foto.
Vår ambisjon er at alle aktører i dette prosjektet skal utvikle sin kompetanse for å fremme konkurransedyktighet på en måte som også tar hensyn til sosiale og miljømessige faktorer. Foto: Lorenzoclick

Tverrfaglighet og samarbeid er fine ord på papiret, men som vi alle vet kan dette by på utfordringer og hardt arbeid. Derfor er det ekstra moro når det gir resultater!

Samarbeid på tvers har vært en strategisk prioritet ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse siden våre forskere representerer en unik bredde som blant annet omfatter økonomi og finans, strategi og ledelse, organisasjon og endring, miljøledelse og HMS.

Fellesnevneren er at vi ønsker å utvikle kunnskap som ledere i næringsliv og forvaltning kan bruke for å utvikle sin virksomhet. Vår satsing på grønn verdiskaping er et eksempel på et konkret tiltak for å oppfylle vår strategi om tverrfaglig samarbeid. Det overordnede målet er å bidra til innovasjon og nyskaping som fremmer ansvarlige, bærekraftige og konkurransedyktige organisasjoner. Dette tror vi er et viktig ledd i NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden.

Penger til kompetanseprosjekt

Et annet konkret tiltak for å fremme samarbeid er det rykende ferske innovasjonsprosjektet SISIV SISVI – Sustainable Innovation and Shared Value Creation for Norwegian Industry. En gruppe på fem professorer (Elsetbeth Holmen, Luitzen de Boer, Arild Aspelund, Alf Steinar Sætre og undertegnede) sendte inn søknad til Forskningsrådets program for Brukerstyrt innovasjonsarena. I slutten av mars kom den gledelige nyheten om at vi hadde fått tilslag.

Dette er et fireårig kompetanseprosjekt for næringslivet som betyr at det er krav om aktiv deltakelse fra bedrifter. Våre samarbeidspartnere er foreløpig Faveo Prosjektledelse, Hexagon Ragasco, Plasto, Standard Norge, MRB AS og Norsk Stålforbund, og det vil være sentralt for prosjektet at forskningen forankres i deres behov.

Bærekraftig samfunnsutvikling

I tillegg er Sintef Raufoss akademisk samarbeidspartner og de sitter på unik kompetanse om å omsette teori til praksis for å fremme verdiskaping. Vår ambisjon er at alle aktører i dette prosjektet skal utvikle sin kompetanse for å fremme konkurransedyktighet på en måte som også tar hensyn til sosiale og miljømessige faktorer. I dette ligger det en tro på at bedrifter som er ansvarlige og kvalitetsbevisste også er framtidige vinnere i markedet.

Dette er et godt eksempel på et prosjekt som løfter frem utfordringer knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling. Problemstillingene krever ofte løsninger som er basert på en tverrfaglig tilnærming. En investering i miljøtiltak i ett ledd i produksjonsverdikjeden kan for eksempel føre til at det oppstår problemer i andre enden av verdikjeden. Slike problemstillinger krever ofte analyseverktøy som tar et større livsløpsperspektiv. Dette er type beslutningsstøtte vi forsker på i forskergruppen for grønn verdiskaping.

 

Share

Publisert under: