Professor i geografi blir æresdoktor ved NTNU

Rektor Gunnar Bovim og Susan Cutter. Cutter holder diplom. Foto.
Rektor Gunnar Bovim og Susan Cutter under festmøtet 20. mars 2015. Foto: Thor Nielsen

Faktaboks

Portrett av Susan Cutter. Foto.

Susan L. Cutter, professor i geografi og bidragsyter til det internasjonale klimapanelet (IPCC), utnevnes 20. mars til æresdoktor ved NTNU.

Professor Cutter vil motta æresbevisningen under doktorpromosjonen ved NTNU 20. mars 2015.

Professor Cutter er toneangivende i internasjonal forskning omkring klima og sårbarhet, forebygging av naturkatastrofer og bruk av geografiske informasjonssystemer i evaluering og gjenoppbygging etter ekstreme naturhendelser.

Cutter er direktør for Hazards and Vulnerability Research Institute ved University of South Carolina, USA, og hun har skrevet mer enn 150 fagfellevurderte artikler og bokkapitler. I 2014 ble boken «Hurricane Katrina and the Forgotten Coast of Mississippi», der Cutter var en av bidragsyterne, gitt ut. Mange av arbeidene hennes er pensum ved læresteder verden over. Hun har også vært president for Association of American Geographers.

Metodene hennes er prøvd ut i Norge gjennom flere internasjonale forskningsprosjekter ved Geografisk institutt, NTNU, der Cutter har vært faglig rådgiver og inspirasjonskilde. Prosjektene har vært nyskapende og involvert både natur- og samfunnsgeografi.

Professor Cutter vil motta æresbevisningen under doktorpromosjonen ved NTNU 20. mars 2015.

Share

Publisert under:

En kommentar til “Professor i geografi blir æresdoktor ved NTNU”

  1. Pingback: Climres – Professor Susan L. Cutter, Doctor honoris causa at NTNU

Comments are closed.