Politiledere mangler lederutdanning

Nærbilde av politiets sperrebånd. Foto.
Masteroppgaven til Finn-Arild Bystrøm viser at 75 prosent av lederne i politiet mangler formalkompetanse når de trer inn i en lederstilling. Foto: Søren Storm Hansen
Master i organisasjon og ledelse
 • tilbys som videreutdanning og er NTNUs største erfaringsbaserte masterprogram
 • lagt til rette for deg som ønsker å kombinere jobb og utdanning, og gir kunnskap du kan bruke i din arbeidshverdag
 • satt sammen av teknologiske og samfunnsvitenskapelige fag, med mange muligheter for spesialisering
 • bygger på den skandinaviske ledelsesmodellen med vekt på verdiskaping, samarbeid, deltakelse og demokrati
 • passer for deg som har bachelorgrad og arbeidserfaring, og som ønsker å kvalifisere for nye arbeidsoppgaver
 • skal gi deg faglig trygghet til å spille en aktiv rolle i utviklingen av egen organisasjon

Masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU fyller ti år høsten 2015. I den forbindelse har vi bedt tidligere studenter om å blogge om deres erfaringer med studiet. Dette blogginnlegget om ledelse i politiet er signert Finn-Arild Bystrøm:

Etter terrorangrepene 22. juli 2011 fikk politiet massiv kritikk. Gjørv-kommisjonen pekte blant annet på alvorlige mangler med både ledelse og kultur i politiet. Jeg hadde selv jobbet i politiet i flere år da terrorangrepene fant sted – og jeg hadde lenge lurt på hvorfor ledelsen i politiet var som den var.

Dette kunne jeg se nærmere på da jeg i august 2011 tok fatt på masteren i organisasjon og ledelse ved NTNU. Masteroppgaven min «Ny som leder i politiet» ble fullført på Utøya 22. juli 2014. Den er en kvalitativ studie hvor ni administrative ledere fra ulike politidistrikt er dybdeintervjuet.

Funnene mine viser at det oppleves svært positivt og betydningsfullt å få en formell lederrolle i politiet. Samtidig gir oppgaven noen svar på hvorfor lite har endret seg i kjølvannet av kritikken mot politiet etter terrorangrepene.

Blomsterhav i Oslo til minne om ofrene etter terrorangrepet 22. juli 2011.
Politiet fikk massiv kritikk etter terrorangrepene 22. juli 2011. Foto: Henrik Lied, NRK

Stor arbeidsbelasting

Politiet er en toppstyrt, kommandodrevet organisasjon. Rangordenen som står sterkt, sier i prinsippet at jo høyere rang du har, jo mer rett har du. Det stilles ingen krav til formell ledelseskompetanse til nye ledere i politietaten, og dette preger organisasjonen. Oppgaven min viser at 75 prosent av lederne i politiet har ingen formalkompetanse når de trer inn i en lederstilling. Det er i det store og hele realkompetansen som blir verdsatt som den riktige kompetansen du som leder i politiet kan ha.

Lederne som jeg intervjuet, jobbet mange timer over normal arbeidsuke – men de visse ikke hva som var forventet av dem. Ingen av dem hadde en individuell utviklingsplan med rammer for hvordan de skulle oppdatere og utvikle kompetansen sin. Oppgaven min viste også at nesten ingen nye ledere får oppfølging i rollen etter at de har begynt i lederjobben. Det er også en hovedregel at ingen ledere får tilbakemeldinger på jobben de gjør.

Rekrutterer i egne rekker

Gjørv-kommisjonen etterlyste altså endringer i politiet, men funnene i avhandlingen min tyder på at etatens fremherskende instrumentelle lederadferd og manglende formalkompetanse er noe av grunnen til at vi ennå ikke har fått til endringene.

Nye ledere blir rekruttert av politietatens gamle kulturbærere, men endringer må skje gjennom ny kunnskap. Denne kunnskapen må aksepteres av det etablerte og videreutvikles i samråd med de nye lederne. Suksessfulle endringer vedtas ikke, de skapes gjennom samhandling.

Oppgaven har skapt debatt

I oktober 2014 presenterte jeg oppgaven min for justiskomiteen, og senere samme måned la jeg den fram for et fellesmøte mellom alle politimestre og topptillitsvalgte i politiet. Jeg har også blitt spurt om å bidra inn i politiets arbeid med en nasjonal lederplattform, som nylig ble satt i gang.

Jeg skal dessuten legge fram oppgaven for de som gjennomfører Politihøgskolens lederutdannelse nå i høst. Jeg er stolt over og glad for at oppgaven min blir lagt merke til!

Share

Publisert under:

En kommentar til “Politiledere mangler lederutdanning”

 1. Steinar Jensen

  I alle disse diskusjonene om ledelse i politiet, savner jeg krav om «psykologisk egnethet» til stillingen.

  Det har desverre vært en del eksempler på politiledere som ikke takler stresset som følger med alvorlige hendelser. De mangler den nødvendige beslutningsevne ved f.eks. spørsmål om behov for bevæpning, eller behovet for å «trykke på den største knappen».

  I USA er det et krav at «politisjefer» i større byer har minst 10 års erfaring fra lederstilling i politiet. I tillegg gjennomføres det «psykologisk screening» av søkerne – for å sikre at de har de rette personlige egenskaper for stillingen.

  Særlig med bakgrunn i påstandene om «fryktkultur», skulle man tro at «psykologisk egnethet» og etatskunnskap ville telle minst like mye som formell utdanning. Like viktig som formalkompetanse, som kan oppnås gjennom etterutdanning og erfaring, burde man for så viktige lederstillinger også kunne fylle kravene i en psykologisk profil for stillingen. En politileders evne til f.eks. å takle stress over tid er ikke like lett å «tilegne seg».

  Personlighetstester er forøvrig i mange land også vanlig for andre stillinger i politiet, som f.eks. operatører i operasjonssentral og operasjonsledere – som «fronter» politiet i forhold til publikum og er det viktige bindeleddet mot de operative tjenestemenn. Dette gjelder også for innsatsledere.

Comments are closed.