Plastic horrastic

av NTNU Samfunn, språk og kultur 8. februar 2017