Personlige teknologier som sosiologisk tema

Nærbilde av en Apple Watch. Foto.
Eier du en Apple Watch? Da kan du delta i et forskningsprosjekt. Foto: LWYang

Vil du delta i studien?

Nærbilde av skjerm med symbol for Apple Watch-app. Foto.

  • Vi søker etter Apple Watch-eiere som kan delta i prosjektet.
  • Deltakerne vil bli dybdeintervjuet av to vitenskapelige assistenter.
  • Deltakerne blir med i trekningen av to gavekort på 1000 kroner.
  • Hvis du vil være med, kan du ta kontakt med Lisbeth Levang: lisbetle@stud.ntnu.no.

Ulike varianter av «personlige teknologier” spiller stadig større rolle i våre hverdagsliv og formodentlig også for hvordan vi utvikler våre samfunn.

Teknologibruk er derfor et sentralt sosiologisk tema, hvor undertegnede blant annet har forsket på internetthverdagen, musikkteknologi, mobil kommunikasjon, papirbaserte verktøy og helseteknologier. Poenget med disse avgrensede casestudiene er at de i sum forteller oss mye om forholdet mellom teknologi og samfunn.

Nå er vi i gang med en studie av bruk av Apple Watch, som nettopp er introdusert på det norske markedet. Og du kan bli med om du er eier av en slik!

Snakker til kunden

Prosjektet om Apple Watch er koblet til en tidligere undersøkelse av iPad, som vi også gjennomførte kort tid etter introduksjon i 2011. På mange måter var dette prosjektet motivert ut fra måten Apple bringer slike åpne teknologier ut på markedet.

I Apples presentasjonsvideo for iPad-produktlanseringen i januar 2010 uttalte markedsdirektør Phil Schiller om iPad-en:

«It’s gonna change the way we do the things we do everyday.»

I samme video sier designsjef Jony Ive:

«I don’t have to change myself to fit the product, it fits me.»

I Steve Jobs’ presentasjon, blant annet i introduksjonen til iPad 2 fra 2. mars 2011: sier han:

”Our most advanced technology in a magical and revolutionary device at an unbelievable price” – og med referanse til den første iPad-en, ”the most successfull product ever launched” – på bakgrunn av salget av over 15 millioner iPads de siste ni månedene i 2010.

Nærbilde av Apple Watch og iPhone. Foto.
Apple Watch er Apples første smartklokke. Foto: Jon Chan

Teknologi og samfunn

Disse nært poetisk formulerte forventingene til produktet, og den positive markedsresponsen, var det som inspirerte min egen teknologisosiologiske nysgjerrighet.

For meg er interessen ikke minst knyttet til Apple-direktørenes delvis motstridende utsagn som beveger seg innenfor det sosiologiske kontroverset mellom teknologisk determinisme (at produktet vil endre hvordan vil lever, hvordan vi gjør våre ting, hva slags behov vi har) og sosial konstruktivisme (at produktet vil formes etter brukerens praksis eller behov).

Gjennom intervjustudier vi gjorde med iPad-brukere i 2011 har vi sett at begge “profetier” oppfylles i noen grad, noe vi også ventet.

Men i vår forskning er vi opptatt av å studere dette mer nyansert:

  • På hvilke måter tar brukere disse teknologiene i bruk, og hvordan relaterer denne bruken seg til Apples utgangspunkt?
  • Hva slags tekniske og sosiale føringer bidrar til ulike former for bruk av slike ”gadgets”?

Forskningen gjennomføres i samarbeid med forskere ved University of Oxford. Vi ønsker gjennom de ulike casestudiene å generere langt mer nyansert kunnskap om forholdet mellom disse hverdagsteknologiene og sosialt liv og samfunnsutvikling i bredere forstand.

Share

Publisert under: