Hvordan forklare sosiale medier?

Pokemon-Memes-Chuck-Norris
Meme – et eksempel på brukergenerert innhold.

Som en av NTNUs forskere på sosiale medier har jeg fått mange spørsmål om hva sosiale medier gjør med oss. Folk stiller meg også spørsmål om jeg kan forklare hvorfor folk bruker sosiale medier på måter som er ukjente for andre. Jeg er ofte fristet å si at det er en «sosiomateriell praksis», som er et omdiskutert fagbegrep samfunnsforskere bruker for å snakke om dagens teknologier. Men hvis jeg svarer slik, når jeg ikke fram.

Les mer »

LiFT comes to Trondheim!

Leadership for Transition or LiFT, is an Erasmus+ Strategic Partnership which has brought together partners from Norway, Sweden, Germany, Switzerland, Austria and Luxembourg to do action research on ways to support the development of integral (the ‘i’ in LiFT) practices for collaborative leadership in relation to complex societal transition issues. At the end of this month, LiFT will come to Trondheim to facilitate a workshop on Learning and Job Creation in a Digital Economy.

LiFT workshop in Trondheim
LiFT workshop in Trondheim. See video for more info.

Les mer »

Studieveiledning under lupen

Smilende studenter i studiesituasjon. Foto.

Våren 2015 gjennomførte vi en undersøkelse av studieveiledningstilbudet ved NTNU.

Resultatene våre viser blant annet at denne gruppen med ansatte er høyt utdannet, men mange av dem savner likevel veiledningskompetanse som gjør dem i stand til å se «hele studenten». Få av veilederne har dessuten nok tid i stillingen sin til å veilede studenter, og mange opplever at de «drukner» i andre studieadministrative oppgaver. Les mer »