Om bloggen

Geografistudenter står på rekke på en bryggekant. Foto.
Studenter ved Geografisk institutt, NTNU. Foto: Lena Knutli

NTNU Samfunn er en blogg for ansatte og studenter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) ved NTNU.

Fakultetet består av samfunnsvitenskapelige miljøer av høy kvalitet som skal fremme menneskerettigheter, tverrkulturell dialog og gjensidig læring. Vi legger vekt på kritisk tenkning i nyskapende forsknings- og utdanningsmiljøer. Forskningen skal bidra til å løse de sentrale utfordringene samfunnet står ovenfor globalt og lokalt. Som samfunnsvitenskapelig fakultet legger vi spesielt vekt på å forstå hvordan mennesker, organisasjoner og samfunnsforhold utvikler seg.

Hos oss finner du utdanning innen:

  • disiplinstudier i alle samfunnsvitenskapelige disipliner
  • profesjonsstudium i psykologi
  • Norges største lærerutdanning
  • bredt tilbud av ph.d.-programmer
  • mange studier og kurs innen etter- og videreutdanning

Lyst til å blogge?

Kontakt redaksjonen

Skrivetips til deg som vil blogge

Her er punktliste med råd som kan være nyttige for å komme i gang.