Nytt fagmiljø for pedagogikk og livslang læring

Jente holder sommerfugl. Foto.
Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU samler fagmiljøer innenfor pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap og universitetspedagogikk. Foto: Lena Knutli

NTNU har fått et nytt og større fagmiljø innenfor områdene oppvekst, utdanning, læring og rådgivning – med tydelig samfunnsvitenskapelig forankring.

I januar 2016 ble Institutt for pedagogikk og livslang læring etablert ved NTNU. Instituttet består av det som tidligere var Pedagogisk institutt, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap og Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped).

Det nye instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder omfatter pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap og universitetspedagogikk.

Samler fagmiljøer

Pedagogikk tar utgangspunkt i perspektiver på sosialisering, undervisning, oppdragelse, kunnskap, læring, motivasjon og dannelse.

Voksnes læring tar utgangspunkt i et livslangt læringsperspektiv, der læring er den opplæring og tilegnelse av kunnskap som mennesker opplever hele livet.

Rådgivning, konsultasjon og veiledning kan sees på som en pedagogisk virksomhet for å hjelpe personer, grupper og organisasjoner til ønsket vekst og utvikling.

Universitetspedagogikk omhandler perspektiver på lærings- og undervisningsprosesser i høyere utdanning.

Tverrfaglig forskningsmiljø

Instituttet tilbyr studier i pedagogikk, rådgivningsvitenskap og voksnes læring. Vi tilbyr årsstudium, bachelorprogram, masterprogram, doktorgradsutdanning og etter- og videreutdanning.

Instituttet har også som ambisjon å bidra internt i NTNUs fagmiljøer med kunnskap om lærings- og undervisningsprosesser, og vi skal fortsatt svare på ekstern etterspørsel om videreutdanning på områder vi er sterke på.

Instituttet har ambisjon om å påvirke dagsorden og politikkutforming, og representerer et unikt nasjonalt tverrfaglig forskningsmiljø med tydelig relevans for forskere, studenter, praktikere, samfunnsaktører og beslutningstakere som har interesser på våre fagfelt.

Share

Publisert under: