NTNU åpner kontor i Brussel

Nærbilde av EU-flagg.
NTNU åpner kontor i Brussel, sammen med Sintef og Universitetet i Bergen.

Det er viktig å være tilstede i Brussel. Det er der Europas forskingspolitikk utformes. 22. og 23. september åpner NTNU sitt EU-kontor i Brussel – og da er Senter for helsefremmende forsking med.

Et eget EU-kontor vil være av stor betydning for NTNU, og for senteret. Vi har erfart at nettverksbygging og posisjonering er avgjørende for at man skal kunne nå gjennom med større EU-prosjekter. Et kontor i Brussel vil skape nærhet til beslutningsprosessene i europeisk forskning. EU-forskningen drives av store nettverk med dyktige forskningsinstitusjoner, industribedrifter og brukersammenslutninger, og vi må være en del av dette.

Nytt EU-prosjekt innen helseforskning

Det er ofte i Brussel konsortier skapes. Konsortier innebærer forpliktende samarbeidsavtaler mellom partnerne om et EU-prosjekt, og partnerne kan for eksempel være universiteter, organisasjoner, NGO-er, bedrifter og offentlige myndigheter. Konsortier lager store tverrfaglige søknader til EUs forskningsprogram Horisont 2020, og partnerne får midler sammen.

Senter for helsefremmende forskning har et nært samarbeid med flere aktører i Brussel. Et kontor i EU-hovedstaden vil være viktig for sikker gjennomføring av eksisterende prosjekter, og vil gi grobunn for fremtidige prosjekt og nye samarbeidsrelasjoner.

Den kanskje viktigste agendaen med vårt Brussel-opphold disse dagene er derfor oppstarten av vårt store nye EU-prosjekt Inter-Sectoral Health and Environment Research for Innovation (INHERIT), med vår samarbeidspartner EuroHealthNet.

Logo for Horizon 2020. Illustrasjon.
EUs rammeprogram Horisont 2020 er verdens største program for innovasjon og forskning. Programmet skal tildele 70 milliarder euro over sju år fra 2014.

INHERIT er ett av tre NTNU-prosjekter innen Horisont 2020s helseprogram, og har et konsortium med partnere fra 13 europeiske land.

NTNU har gjennom Senter for helsefremmende forskning en prominent rolle i prosjektet. Prosjektet, som har en tidsramme på fire år, fordrer nært samarbeid og hyppig kontakt med sentrale aktører i Brussel. Vi vil derfor få umiddelbar nytte av EU-kontoret.

Forskning på mental helse blant unge

Vi har dessuten startet arbeidet med en ny søknad i 2017, om forskning på mental helse hos barn, ungdom og unge voksne. Vi vil benytte anledningen til å diskutere dette prosjektet med sentrale aktører i Brussel.

Vi vet at verden nå opplever den største flyktningekatastrofen i moderne tid. Flyktningene som kommer til Europa er mennesker som har vært utsatt for ulike traumatiske opplevelser, og situasjonen krever at vi satser på arbeid med psykisk helse. Senter for helsefremmende forsking, som har stor kompetanse på helsefremmende tiltak og ikke minst på implementering av slike tiltak, vil bidra med forsking på hvordan vi kan finne de beste helsefremmende løsningene på disse utfordringene.

Senter for helsefremmende forsking har de siste årene ledet et nasjonalt nettverk for helsefremmende forskning. Nå vil vi bygge opp et europeisk nettverk for helsefremmende forskning med det norske nettverket som modell. Her har flere internasjonale organisasjoner sagt seg villige til i å samarbeide med oss.

Åpningen av EU-kontoret 22. og 23. september er på mange måter en mulighetenes milepæl for Senter for helsefremmende forsking, samfunnsvitenskapelig helseforskning og for hele NTNU.

Share

Publisert under: