Mat i miljøperspektiv

Publikum i auditorium. Foto.
Det var fullt hus da NTNU-studenter arrangerte paneldebatt om klimavennlige matvaner. Foto: Elisabeth Fagerland

NTNU Bærekraft

Symbol

NTNU Bærekraft er ett av NTNUs fire tematiske satsingsområder for perioden 2014–2023.

NTNU Bærekraft har åtte forskningsområder:

 • institusjonelle rammebetingelser
 • bærekraftig by- og regionutvikling
 • biologisk mangfold og økosystemtjenester
 • miljø- og bærekraftanalyser
 • IKT som muliggjørende teknologi
 • etiske perspektiver
 • bærekraftig design og bedriftsmodeller
 • arealbruk

Les mer på NTNU Bærekrafts nettside: www.ntnu.no/barekraft

Følg NTNU Bærekraft på Twitter: @SustainNTNU

 

I vår ble en debatt om mat i et miljøperspektiv arrangert ved NTNU, som et samarbeid mellom åtte forskjellige miljø- og klimaorganisasjoner tilknyttet studentmiljøet i Trondheim.

Debattpanelet besto av dyktige forskere fra flere fagfelt.

Over 200 oppmøtte ble i forkant servert vegansk mat fra Persilleriet og kaffe fra Jacobsen og Svart.

Debattpanelet besto av:

 • Christian Klöckner, professor i sosialpsykologi og kvantitative forskningsmetoder ved NTNU
 • Kjartan Steen-Olsen, forsker ved industriell økologi ved NTNU
 • Sissel Hansen, forsker ved Norsk senter for økologisk landbruk
 • Erik Skontorp Hognes, som forsker på blant annet fisk- og havbrukssektor ved SINTEF
 • Birger Svihus, forsker/underviser innen ernæring ved NMBU

Debatten viste tydelig at forbrukerne mangler kunnskap om temaet mat og miljø, og motstridende informasjon gjør dem også usikre. Det var umulig å stille alle spørsmålene som vi fikk inn, men de dreide seg i hovedsak om effektiviteten til økologisk landbruk, GMO, hvilke marine ressurser man burde velge og hvorvidt kortreist mat er best.

Klimaverstingene

På et tidspunkt i debatten ble panelmedlemmene bedt om å nevne fem matvarer som man bør unngå og/eller kutte ned på for klimaet sin del. Hele panelet var enige om at kutt i kjøttforbruket er en nødvendighet. Hvilke kjøttprodukter som er verst, var det mer uenighet om.

Steen-Olsen har regnet på CO2-utslipp og mente at storfe- og lammekjøtt er verre og mindre effektivt enn gris og kylling. Hansen og Svihus så det annerledes. Gris og kylling oppfôres i hovedsak på protein fra utlandet – mens storfe og lam, dersom de får gå på beite, utnytter landets naturressurser bedre.

Svihus trakk også fram banan og andre tropiske frukter som klimaverstinger. De bidrar med lite næring i forhold til den lange og energikrevende frakten. Mat som krever kjøl under transport, og da særlig flytransport, etterlater seg generelt et stort klimafotspor. Hognes ba oss holde oss unna utrydningstruede fiskearter, for eksempel bluefin tuna, som man finner i eksklusiv sushi. Vin på flaske og norske drivhustomater ble også nevnt.

Panelet og publikum i auditorium. Foto.
Kjøttkonsumet må ned, var ekspertpanelet enige om. Foto: Elisabeth Fagerland

Bærekraftig mat

Debatten handlet ikke kun om det man ikke får spise. De oppmøtte gikk også hjem med gode oppfordringer til neste handletur. Belgfrukter, som linser og bønner, ble trukket frem som en god proteinkilde. FNs matråd har utnevnt 2016 til belgfruktens år og hyller blant annet deres evne til å produsere egen gjødsling gjennom å binde nitrogen fra lufta. Generelt er det positivt å spise grønnsaker og annen mat lavt i næringskjeden. Hognes mente også at havet var en underutnyttet ressurs og ba oss spise mer blåskjell, sild og makrell – til intens nikking fra resten av panelet.

Vi vil takke for en flott paneldebatt med både latter og alvor! Det var spennende å høre panelets ulike tilnærminger og meninger rundt tema. Som Hansen sa i introduksjonen: Hvorvidt du kaller noe miljøvennlig eller ei, avhenger av hvordan du definerer bærekraft. Men en ting er vi enige om – mat må vi ha! Og hvem vet hva framtiden kommer til å by på av spennende løsninger, både i produksjons- og distribusjonsledd?

Arrangementet var et samarbeid mellom Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Spire, Tekna Klima, Concerned Students, Grønne Studenter, FN-studentene og NTNU Bærekraft.

Share

Publisert under: