Masteroppgave om kontrakter hjalp boligkjøpere

Bygninger, Tjuvholmen i Oslo. Foto.
Roger Helde brukte erfaringen sin fra jobben i Forbrukerrådet når han skulle skrive masteroppgave som student ved masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU. Foto: Wojtek Gurak

Master i organisasjon og ledelse

  • tilbys som videreutdanning og er NTNUs største erfaringsbaserte masterprogram
  • lagt til rette for deg som ønsker å kombinere jobb og utdanning, og gir kunnskap du kan bruke i din arbeidshverdag
  • satt sammen av teknologiske og samfunnsvitenskapelige fag, med mange muligheter for spesialisering
  • bygger på den skandinaviske ledelsesmodellen med vekt på verdiskaping, samarbeid, deltakelse og demokrati
  • passer for deg som har bachelorgrad og arbeidserfaring, og som ønsker å kvalifisere for nye arbeidsoppgaver
  • skal gi deg faglig trygghet til å spille en aktiv rolle i utviklingen av egen organisasjon

 

Masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU fyller ti år høsten 2015. I den forbindelse har vi bedt tidligere studenter om å blogge om deres erfaringer med studiet. Det første blogginnlegget kommer fra Roger Helde:

Min masteroppgave avdekket at mangelfull bruk av kontrakter ved kjøp av nye boliger forårsaket halvparten av alle klagene til Forbrukerrådet og boligtvistnemnda. Funnene mine var med på å overbevise departement og statsråd, og bidro til at kontraktene ble gjort gratis for alle forbrukere.

Jeg er utdannet jurist. Da jeg tok fatt på masterstudiet i organisasjon og ledelse, hadde jeg i flere år jobbet i Forbrukerrådet med ansvar for fagområdene ny bolig og håndverkstjenester på fast eiendom. Erfaringen min med boligpolitikk og boligjuridiske problemstillinger formet problemstillingene som jeg bestemte meg for å se nærmere på i masteroppgaven min, som ble levert ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU i 2010.

Kontrakter ble frikjøpt

Før jeg begynte på oppgaven, hadde jeg en formening om at cirka halvparten av boligklagene til Forbrukerrådet skyldtes dårlige kontrakter. På denne tiden var det mye snakk om at klagene i stor grad skyldtes kvaliteten på håndverket som ble utført, men jeg hadde en annen teori. I arbeidet med oppgaven gikk jeg derfor gjennom alle henvendelser om ny bolig til Forbrukerrådet i 2009, pluss alle klagesaker som ble behandlet i boligtvistnemnda samme år.

Undersøkelsene som ble utført, ble blant annet brukt i masteroppgaven min. Funnene bekreftet at cirka halvparten av sakene kunne vært unngått hvis det hadde blitt brukt kontrakter, og hvis disse hadde blitt brukt riktig. Disse resultatene bidro til at Standard Norges standardkontrakter for kjøp og salg av bygg- og håndverkertjenester ble fritt tilgjengelig for forbrukerne. Fram til da hadde disse kontraktene utgjort en betydelig kostnad for forbrukeren.

Det var et spennende tema å fordype seg i, og jeg brukte mye tid på oppgaven. Man har en annen innstilling til studiet når man er voksen enn når man er 20 år gammel!

Fleksibelt studie

Masterstudiet i organisasjon og ledelse har hjulpet meg i arbeidet mitt med å sette forbrukerspørsmål på dagsorden i samfunnsdebatten, og med å bedre forbrukerens posisjon i markedet.

Studiet har også gjort meg bedre rustet til å anvende teoretisk kunnskap i et selvstendig analyse- eller utviklingsarbeid, samt til å forstå de viktigste trendene som påvirker samfunnet, markedsstrukturene og aktørenes forhold til hverandre.

Jeg hadde jussen i bunnen da jeg startet på studiet, og jeg hadde også vært leder i mange år. Studiet gjorde at jeg fikk formalisert det jeg tidligere hadde lært. Jeg tok dessuten økonomifag som en del av graden, og jeg fikk dermed en bredere plattform å stå på som leder.

Måten studiet er bygget opp på, gjør at det går an å kombinere det med både jobb og familie. Studiet er veldig fleksibelt og gir mange valgmuligheter. Samarbeidet mellom NTNU og studenter som faktisk er i arbeidslivet, er dessuten svært givende – noe både jeg og arbeidsgiveren min har nytte av i dag.

Share

Publisert under: