Mangel på skriftspråk hindrer modernisering

av NTNU Samfunn, språk og kultur 13. februar 2018