Leadership for transition

av NTNU Samfunn, språk og kultur 18. november 2015