Kan studentoppgaver bidra til et forskningsfelt?

Student sitter på lesesal med bok og markeringstusj. Foto.
Funn fra studentoppgaver kan gi forskere lyst til å vite mer, skriver Stig Arve Sæther, universitetslektor i idrettsvitenskap. Foto: Lena Knutli

1616Svaret er ubetinget ja – men med noen åpenbare forutsetninger.

Vårens vakreste eventyr er over. Studentoppgavene er levert og produktene er vurdert og vist fram til slekt og venner.

Alt for mange vil antagelig tenke at her stopper også interessen for disse oppgavene. At dette er oppgaver for spesielt interesserte (les: familiemedlemmer), og at de har liten verdi utenom den åpenbare betydningen oppgaven har i studieforløpet til studenten, hvor den fungerer som en øving på gjennomføring av forskningsprosjekter og analyser av innsamlede data.

Hensikten med disse oppgavene er tross alt at studentene skal lære et håndverk og hvor karakterskalaen brukes for å beskrive i hvilken grad studenten faktisk håndterer dette håndverket (enkelte vil faktisk kalle det en kunstform).

Men studentoppgavene kan også være noe mer.

Hva er verdiene av oppgavene?

Jeg forsker på talentfulle idrettsutøvere, og da hovedsakelig fotballspillere og deres vei fra unge og talentfulle til toppidrettsutøvere. Idrettsforskning med denne innretningen er ekstremt omfattende, med et sterkt tyngdepunkt i Europa.

Ettersom min forskning tar utgangspunkt i et holistisk perspektiv, så kan en nærmest uendelig mengde tilnærminger gi et lite bidrag til forskningsfeltet.

Denne våren har jeg vært veileder for seks bachelor- og to masteroppgaver innenfor forskningsfeltet. Oppgavene har noen likhetstrekk, men også klare forskjeller – ut over den åpenbare forskjellen mellom en bachelor- og en masteroppgave.

Studentenes genuine interesse for det temaet som de selv velger å skrive om, er en likhet – mens innsats og innvestering av tid i både datainnsamling og skriveprosess er en åpenbar forskjell.

Studentens bidrag til forskningsfeltet avhenger som regel av hans eller hennes evne til både å avgrense og gå i dybden på problemstillingen. Ambisjoner som får selv doktorgrader til å blekne, er ikke uvanlig – særlig i starten av prosjektplanleggingen. For at oppgaven skal bli presis nok, må iveren etter å finne mye, begrense seg til å vite mer om lite.

Barn tar sats for å sprake til fotball. Foto.
Studenten Eirik viste i sin masteroppgave at yngre fotballtalenter vurderer sine egne ferdigheter som bedre enn hva eldre talenter gjør. Slike funn fra studentoppgaver kan gi forskere en indikasjon på hva det bør forskes mer på. Foto: Corpus Christi Youth Soccer Training Academy

Hva fant mine studenter?

Gjennom sin oppgave viste masterstudenten Eirik at yngre fotballtalenter vurderer sine egne ferdigheter som bedre enn hva eldre talenter gjør.

Martin fant gjennom sin oppgave at en fotballtrener i toppfotballen fokuserer på spillsituasjoner i de fleste læringssituasjoner, men at han benytter begrensninger i disse situasjonene for å styre denne læringen.

Bachelorstudentene Georg og Silje skrev om hva unge fotballtalenter tenker om betydningen av å vokse opp på bygda sammenlignet med byen. De viste at det er åpenbare fordeler men også klare ulemper ved begge alternativene.

De tre studentene Frederick, Gunnar og Christoffer undersøkte hva unge fotballtalenter tenker om hvilke faktorer som har påvirket deres utvikling både i barne- og ungdomsårene, og fant at deres barndom har vært preget av mye lek, og at spesialiseringen startet tidlig i ungdomsårene.

Fredrik undersøkte hvordan en klubb som består av både en bredde- og toppavdeling får disse avdelingene til å jobbe sammen. Han identifiserte likheter i avdelingens forståelse av god spillerutvikling, men viste også at breddeavdelingen savner et felles klubbperspektiv i spillerutviklingen.

Kan vi bruke disse resultatene til noe?

Så absolutt. Mange av resultatene kan gi oss indikasjoner på hvilke forhold som det kan være interessant å se nærmere på. De kan også peke på hvilke resultater som vi muligens kan forvente å finne i større forskningsprosjekter som omhandler de samme temaene.

Studentenes funn gjør at jeg som forsker får lyst til å finne ut og vite mer.

Her kan du søke etter og lese studentoppgaver. 

Share

Publisert under: