Jobbreiser kan gi problemer med familien og helsa

av NTNU Samfunn, språk og kultur 19. juni 2015