Hvilke kvalifikasjoner trenger de faglige lederne?

av NTNU Samfunn, språk og kultur 23. mai 2017