Enovakonferansen 2016 – en students opplevelse

Statsminister Erna Solberg på scenen foran en stor forsamling. Foto.
Statsminister Erna Solberg under Enovakonferansen 2016. Foto: Øystein Liverød

NTNU Bærekraft

Symbol

NTNU Bærekraft er ett av NTNUs fire tematiske satsingsområder for perioden 2014–2023.

NTNU Bærekraft har åtte forskningsområder:

  • institusjonelle rammebetingelser
  • bærekraftig by- og regionutvikling
  • biologisk mangfold og økosystemtjenester
  • miljø- og bærekraftanalyser
  • IKT som muliggjørende teknologi
  • etiske perspektiver
  • bærekraftig design og bedriftsmodeller
  • arealbruk

Les mer på NTNU Bærekrafts nettside: www.ntnu.no/barekraft

Følg NTNU Bærekraft på Twitter: @SustainNTNU

Undertegnede var så heldig å få delta på Enovakonferansen 2016 med støtte fra NTNU Bærekraft, et av universitetets tematiske satsingsområder for 2014 – 2023. Det ble en meget interessant og kjærkommen vitamininnsprøytning.

For en snart jobbklar sivilingeniør fra NTNU som er på jakt etter fastjobb til høsten, er det ikke mye hyggelig lesning i avisene om dagen hva gjelder jobbmarkedet. Derfor var det godt å se og føle på et engasjement som inspirerer og gir en trygghet om at det kan bli ekstremt spennende å jobbe med innovative løsninger innen miljø- og fornybarnæringen i Norge fremover.

Enova, et statlig foretak som jobber med å gi støtte til energi- og klimatiltak, arrangerte sin egen konferanse for femte året på rad med mål om å samle aktører innen næringsliv, akademia og organisasjoner som kjemper for klima (eller på en eller annen måte er med på å påvirke det), og inspirere dem og la dem lære av hverandre gjennom ulike foredrag.

Dog er nok noe av det viktigste som skjer på denne konferansen minglingen i pausene mellom foredragene. Her møtes unge og gamle fra ulike næringer og praten går om alt fra hva man gjør i det daglige arbeidet for å forbedre seg og hvilke utfordringer hver enkelt møter, til mer sosiale og trivielle ting.

Statsministeren deltok

Jeg fikk snakket med et utall forskjellige folk, alt fra artisten Moddi, representanter fra NGO-er og energibransjen til gründere som delte stein med lyn og leverte produkter til the European Space Agency. Et stort spenn i samtaler og mennesker som inspirerer og gir nye vinklinger og kunnskap man ikke får gjennom lærebøkene. Viktigheten av dette var også noe av det Enovas administrerende direktør, Nils Kristian Nakstad, påpekte gang på gang fra talerstolen.

Nytt av året var at konferansen startet med et vorspiel der noen av deltakerne møtte opp på Rockheim for iskald Dahls, über-kortreiste pølser og rock fra tre dyktige gitarister ledet av Frode Alnæs. Enova hadde fått tilbakemelding fra tidligere år på at et vorspiel hadde vært en fin måte å starte konferansen på, noe det gjorde til gangs.

Første dag av konferansen startet med ærverdig besøk av statsminister Solberg som gikk gjennom den vante energi- og miljøregla som man har hørt mang en gang før fra politikere, men nytt for meg var hennes vektlegging av en økt satsing på forskning og utvikling og hvor viktig dette er for at Norge skal klare å omstille seg.

Jeg kunne ikke vært mer enig, men så får vi se hva som skjer. Etter sommerjobben i Statkraft forrige sommer har jeg naturlig nok fulgt ekstra godt med på dette selskapet og dermed fått med meg hvor «langsiktig» et eierskap fra statens side er – og jeg har dermed blitt vant til å møte slike utsagn med en viss skepsis.

Videre ble vi servert trontalen til Nils Kristian Nakstad, der han uttrykket stor tilfredshet med muligheten for å samle representanter fra Norges langstrakte land for å bli inspirert, mingle og utvikle nye idéer.

Fortsetter klimajobben

Konferansen ble lettbeint ledet av Arne Hjeltnes med sidekick Heine Totland. Kombinasjonen Hjeltnes og Totland fungerte veldig bra med sine gjentatte politiske stikk, dikt og musikalske innslag. Utover dagen vekslet det mellom foredrag og mingling før det bar videre til middag og deretter en muskalsk avslutning med Totland og Gisle Børge Styve.

Enova slo med andre ord på stortromma og sørget for at deltakerne fikk i pose og sekk, både faglig og underholdningsmessig.

Dag to ble innledet av olje- og energiministeren før man sto mellom tre valg når det kom til foredrag. Her måtte vi velge mellom industri, bygg eller transport, noe som også er de tre områdene Enova jobber med. Her sjonglerte undertegnede mellom industri og bygg, og jeg fikk blant annet med meg Sintefs nye konsernsjef, Alexandra Bech Gjørv, sitt syn på fremtiden for Sintef på den ene siden – og Ivar Kotengs syn på byggebransjen og miljøsertifisering på den andre siden, holdt på ekte trøndervis med mye humring fra salen.

Alt i alt sitter jeg igjen med mange spennende inntrykk etter en meget godt gjennomført konferanse. Ikke minst fikk jeg inspirasjon til å fortsette mitt engasjement for å forgrønne Norge så raskt som mulig.

Share

Publisert under: