Enda en krigsforbryter rakk å dø

av NTNU Samfunn, språk og kultur 27. april 2018