Dyktige studenter og attraktive studier

Nye studenter ankommer Dragvoll. Foto.
Nye studenter ankommer Dragvoll etter immatrikuleringen.

August er preget av studiestart og mottak av nye studenter. På fakultetet er det om lag 2 600 studenter som starter på et nytt studieprogram i høst. Ikke alle disse er nye studenter. Rundt 900 studenter starter på et 2-årig masterprogram eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), og disse har typisk vært studenter på NTNU tidligere.

Den første tiden på et nytt studium og et nytt studiested er viktig. I tiden etter immatrikuleringen 12. august skal man få et klart inntrykk av hva man har startet på og hvordan studieåret vil bli. Vi legger stor vekt på at studentene skal bli raskt og godt kjent med det faglige miljøet, og erfarne studenter bidrar på imponerende vis i fadderuke, i linjeforeninger, og på andre måter. Jeg er sikker på at alle nye studenter vil få en opplevelsesrik og inspirerende august.

Kvalitet og samfunnsrelevans

Vi skal tilby studieprogram av høy kvalitet og samfunnsrelevans. Hvor godt vi lykkes med dette er det vanskelig å ha en enhetlig objektiv oppfatning om. En indikator er hvor attraktive studieprogrammene er.

Interessen for våre studieprogram er god og stabil. Karakterkravene for opptak er imidlertid økende på de fleste studieprogrammene på samme måte som for andre studier ved NTNU. For eksempel har alle årsstudiene i de samfunnsvitenskapelige disiplinene høyere opptakskrav i år enn i fjor.

Det er økte karakterkrav også for profesjonsstudiet i psykologi og for sivilingeniørprogrammet i industriell økonomi og teknologiledelse. Begge disse studiene er blant NTNUs desidert mest attraktive tilbud.

Økte opptakskrav

Fakultetet er sentralt for NTNUs profil som et breddeuniversitet. Det betyr at mange av våre studieprogram konkurrerer med lignede program i Oslo og Bergen. Det samfunnsvitenskapelige tilbudet ved Universitetet i Bergen er på om lag samme størrelse som vårt tilbud, men mens opptakskravene hovedsakelig har gått opp hos oss i år, så har de gått ned der. For eksempel er det nå klart mer krevende å komme inn på studier i geografi, statsvitenskap og sosiologi på NTNU enn i Bergen.

Lektorutdanningen på NTNU har vært en suksess og ser ut til å ha en smart struktur. Dette er den mest attraktive lærerutdanningen i landet, og samfunnsfagsprogrammet er det mest krevende å komme inn på.

Bli bedre på studentrekruttering

Men vi har ambisjoner om å rekruttere enda bedre enn i dag. En egen arbeidsgruppe vil i høst arbeide med en handlingsplan for studentrekrutteringsarbeidet, og vi har startet et arbeid med å stimulere aktiviteten i linjeforeningene. I tillegg arbeider vi kontinuerlig med kvalitet og relevans i studiene.

  • Kan vi utnytte hovedprofilen til NTNU på en bedre måte i studiene våre?
  • Hvordan kan vi videreutvikle læringsmiljø og undervisningsformer slik at studiene blir enda mer stimulerende og attraktive?

Vi forbedrer oss på disse og andre områder når vi alle, både ansatte og studenter, gjør kritiske og konstruktive vurderinger i løpet av studieåret.

Share

Publisert under: