Digital kompetansebygging for smartere læring

Smart læring-logo
Den nettbaserte MOOC-en “Smart læring” er et gratis, åpent og skalerbart tilbud til lærere og andre som er interessert i hvordan sosiale medier og digitale tjenester gjør at læring kan foregå på andre måter enn før.

Gjennom tildelingen av midler til prosjektet Smart læring, har vi etablert et Senter for smart læring med flere nye medarbeidere.

Dette, sammen med finansiering fra Norgesuniversitetet og Senter for IKT i utdanningen, har hittil resultert i kurset Smart læring, i to varianter.

Vi har utviklet mye nytt materiale, har involvert en rekke medarbeidere ved NTNUs Program for lærerutdanning og håper at vi kan bidra til det som er prosjektets hovedmål: å digitalisere læreprosesser ved NTNU.

MOOC for lærere

Den nettbaserte MOOC-en “Smart læring” er et gratis, åpent og skalerbart tilbud til lærere og andre som er interessert i hvordan sosiale medier og digitale tjenester gjør at læring kan foregå på andre måter enn før. Deltakere som ønsker det, kan melde seg opp til eksamen og ta 7,5 studiepoeng. Kurset er bygd opp av 10 moduler med videoer, tekst og diskusjonsoppgaver, som forutsetter at deltakerne både prøver ut og reflekterer over digitale tjenester og former for samhandling på nett. Blant temaene i kurset er oppmerksomhetsstyring, spill og læring, samskriving, nettvett og personlige læringsnettverk.

Aktiv deltakelse på sosiale medier er en forutsetning for deltakerne, og vi har opprettet Facebook-gruppen Smart læring MOOC og emneknaggen #smartlæring på twitter. Vi ser at deltakelsen på Facebook er høy, også blant folk som ikke er med i MOOC-en, men som er interessert i temaet. Eksamensstudenter har i tillegg blitt invitert til nettmøter.

Magnus Sandberg og Bodil Hernesvold i studio. Foto.
Magnus Sandberg og Bodil Hernesvold lager oppsummeringsvideoer av ukas deltakelse.

Smart læring SPOC

I prosjektet har vi også utviklet et mindre og mer personlig tilbud (som i virvaret av akronymer ofte kalles SPOC) til grupper av lærerutdannere, veiledere, forelesere og andre i universitets- og høyskolesektoren, hvor arbeidet foregår både på campus og på nett. Temaene i kurset overlapper til en viss grad lærerkurset, men har færre og mer dyptgående moduler. Målet for dette kurset er endring av undervisning, og det legges opp til utprøving av sosiale medier og digitale tjenester i egen undervisning. Erfaringsdeling, teori og fagdidaktiske refleksjoner står sentralt. Kurset er interessant for grupper av personer eller fagmiljø som ønsker å videreutvikle eksisterende campusbaserte emner eller opprette egne MOOC-er.

Våre erfaringer så langt

I tillegg til rent faglig kompetanse i emnet for kurset, behøves både pedagogisk, teknisk, økonomisk og strategisk kompetanse for å utvikle en MOOC. Våre erfaringer så langt i prosjektet er i hovedsak positive, men vi har også hatt utfordringer. En lærdom vi trekker, er at programvaren man velger får stor betydning for hvordan MOOC-en blir med tanke på design, arbeidsflyt og metodiske tilnærminger.

Tilbakemeldingen fra deltakerne har vært svært positiv. Det er tydelig at det eksisterer et behov både i grunnskolen og UH-sektoren for å bygge kompetanse og dele erfaringer med digitale medier og arbeidsmåter. Samtidig er det, som vanlig i MOOC-sammenheng, svært mange som melder seg på uten å gjøre noen innsats i kurset. Dette er noe alle MOOC-er erfarer. Det høye antallet påmeldte er en indikasjon på at behovet for digital kompetansebygging er stort. Og frafallet viser at det er nødvendig å sette av tid til å gjennomføre et slikt kursløp.

Vurdering er en utfordring i nettbaserte kurs med mange deltakere. Vi forestilte oss f.eks. en smartere og nærmere kontakt mellom deltakerne gjennom peer-review av akademiske tekster. I UH-sektoren er det imidlertid svært vanskelig å innføre nye vurderingsformer og vi har ikke fått dispensasjon til å prøve ut denne vurderingsformen ennå. I SPOC-en har vi imidlertid hatt gode erfaringer med peer-review av akademiske tekster før de leveres inn til vurdering fra faglærer.

Videre arbeid i prosjektet

I prosjektgruppen satser vi på kompetansebygging gjennom studier av teorier og forskning, regelmessige samtaler, deltakelse i en rekke (inter)nasjonale MOOC-er og konferanser og utvikling av våre tilbud i et fellesskap. Innledningsvis arbeidet vi med teori for kunne forstå og beskrive hvordan det digitale paradigmeskiftet vi nå er inne i endrer måten vi samhandler og lærer på. Gjennom kursukene utviklet vi metodiske tilnærminger for bruk av digitale tjenester for å skape motivasjon, økt samarbeid og mer studentinvolvering i læringsprosessene på campus og på nett. Det gjorde vi gjennom bl.a. facebookgrupper, google hangouts og videoproduksjon, noe som var nytt for flere av oss. Alt dette skal videreføres i 2015.

Etter nyttår fortsetter Program for lærerutdanning sin kompetanseutvikling og kursing med utvidet nedslagsfelt, mens MOOC’en kjøres i bearbeidet utgave basert på erfaringer og data fra høstens runde. Samtidig settes nye mål etterhvert som vi utvikler vår egen forståelse for hvordan digitale tjenester, læringsanalyse og ny teori på området inspirerer oss til å finne nye og enda smartere måter å lære på.

 

Share

Publisert under:

En kommentar til “Digital kompetansebygging for smartere læring”

Comments are closed.